TP. Hồ Chí Minh: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp về chính sách ngân hàng

Ngày 30/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố với chuyên đề “Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực ngân hàng".

Đồng thời, Hội nghị cũng thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt liên quan các vướng mắc, khó khăn trong việc sử dụng Trang điện tử để khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay, tự trả”. Đây là hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 232 của hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố.

1-1688183186.jpg
Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị thu hút hơn 153 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 30 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về điều chỉnh báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay sau khi nộp trực tuyến; tiếp cận các nguồn vốn phù hợp với dự án mang tính chất tạo tác động xã hội; thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài; chính sách hỗ trợ vốn lưu động; thủ tục góp vốn, mua lại cổ phần, mua phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam; chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp mới thành lập.

Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn SCS Global Việt Nam đặt câu hỏi về điều chỉnh báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay sau khi nộp trực tuyến, trong quá trình kê khai đôi khi vẫn có sai sót. Tuy nhiên, trong trường hợp báo cáo sai về số liệu thì liệu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có hướng xử lý nào tinh gọn khi có thể cho phép xóa báo cáo và thực hiện lại báo cáo khác trong thời gian nhất định không. Ví dụ như có thể điều chỉnh hoặc xóa báo cáo trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp?

Giải đáp, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trả lời: Trường hợp báo cáo sai số liệu, Công ty thực hiện điều chỉnh số báo cáo tăng hoặc giảm tại cột thay đổi trong kỳ tiếp theo gần nhất. Công ty ghi chú lại nội dung điều chỉnh tại phần lý do thay đổi.

2-1688183224.jpg
Ông Trần Phú Lữ - Giám đốc ITPC phát biểu tại hội nghị.

Trường hợp công ty cần điều chỉnh báo cáo ngay để phục vụ cho hoạt động của công ty, công ty cần nộp văn bản đề nghị xóa báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trong đó nêu nội dung tên công ty, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, sai kỳ báo cáo tháng nào, vì sao sai, văn bản có đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xóa báo cáo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản từ công ty.

3-1688183271.jpg
4-1688183292.jpg
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đặt câu hỏi trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo ITPC.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xã hội Sen Sen Trắng đặt câu hỏi: "Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 thì trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam (góp với tỷ lệ dưới 50%, và doanh nghiệp này không kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện thủ tục góp vốn thì một số ngân hàng yêu cầu phải có chấp thuận về việc đăng ký góp vốn từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn, chỉ đạo để các ngân hàng thực hiện thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài?".

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trả lời: Liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tại Điều 6 của Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định:

“Điều 6. Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

1. Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác, nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới mở theo quy định nêu trên sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây.

Việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tuân thủ các quy định của pháp luật về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, các quy định về quản lý ngoại hối, pháp luật có liên quan và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ tài khoản.
Do đó, khi có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài cần liên hệ ngân hàng thương mại được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối để được hướng dẫn, xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ và thực hiện việc mở tài khoản và các giao dịch ngoại hối theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp và các nhà đầu tư có các vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật về việc góp vốn, thủ tục hành chính liên quan đến việc góp vốn, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý về đầu tư theo thẩm quyền để được hướng dẫn, giải đáp.

Bên cạnh trả lời vướng mắc của các doanh nghiệp tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh còn giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật, góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thành phố trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước một cách kịp thời, nhanh gọn và hiệu quả.

Đạm Quang Lê - Bang Trương