Thành phố Hà Tĩnh sẽ là đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 931 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Thành phố sẽ có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

Theo Đề án, đến năm 2025, thành phố Hà Tĩnh sẽ có quy mô phù hợp, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đến 2030 trở thành đô thị tỉnh lỵ có kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các khu vực đô thị và nông thôn.

Các giải pháp trọng tâm là mở rộng không gian thành phố Hà Tĩnh đáp ứng tiêu chí đô thị theo các hướng Tây, Nam và Đông. Trong đó, hướng Tây mở rộng vượt qua đường tránh QL1A, kết nối các khu công nghiệp, đầu mối giao thông cao tốc quốc gia; phát triển các khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ. Hướng Nam mở rộng đô thị kết hợp các khu phát triển hỗn hợp, khai thác cảnh quan 2 bên sông Rào Cái, trường Đại học Hà Tĩnh, khu đò tạo – nghiên cứu và sản xuất. Hướng Đông mở rộng khu đô thị vượt sông Rào Cái về phía Đông để phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao kết hợp chuỗi đô thị ven biển.

img-4542-1652025546.jpg
Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Để thực hiện nhiệm vụ mở rộng thành phố cần phải có quy hoạch phù hợp, tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững. Song song đó, là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế, tạo thành một trong những đô thị có mức tăng trưởng cao của vùng Bắc Trung Bộ, chú trọng các vấn đề văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Để thực hiện tốt Đề án, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho thành phố Hà Tĩnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thành kế hoạch, chương trình hành động; rà soát các hạng mục, công trình đầu tư để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực.

Đặc biệt, phối hợp tốt với Sở Xây dựng Hà Tĩnh hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, lập hồ sơ Đề án mở rộng thành phố Hà Tĩnh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cùng phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố Hà Tĩnh thực hiện tốt các hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, thành phố Hà Tĩnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố theo Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việt Khôi