Thanh Hóa: Vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Nhằm huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
xay-nha-ho-ngheo-1711953446.jpg
Thanh Hóa triển khai Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 22 - CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025.

Theo đó, Cuộc vận động nhằm huy động cao nhất các nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để cuộc vận động được triển khai hiệu quả, Ban Bí thư yêu cầu thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do bí thư cấp ủy làm trưởng ban, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm phó trưởng ban.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần được hỗ trợ từ Cuộc vận động, bảo đảm đúng đối tượng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét, phân loại đối tượng và có kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra; ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở thuộc diện chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên, các đơn vị liên quan về phân công trách nhiệm cụ thể trong thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp nhận, quản lý và tham mưu phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ Cuộc vận động bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được ngân sách Trung ương hỗ trợ phân bổ trên 182 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo. Tỉnh đã phân bổ 100% nguồn vốn này cho 6 huyện thuộc chương trình. Từ nguồn vốn của Trung ương và vốn đối ứng của tỉnh, đến nay tại 6 huyện nghèo đã hỗ trợ xây mới 2057 căn nhà, đạt trên 44% kế hoạch; hỗ trợ sửa chữa 2024 căn nhà, đạt trên 52% kế hoạch./.

Hà Khải