Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 8633/UBND-CN (ngày 20/6/2023) chỉ đạo về việc khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đến tháng 6/2023, tiến độ thực hiện các dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn chậm; nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, GPMB; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa... từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân toàn bộ số vốn đã giao trong năm 2023.

14-1687791261.jpgẢnh minh họa

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch giải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư các dự án theo chức năng, nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các văn bản có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực chuyên môn để xử lý, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, đồng thời thực hiện thẩm định đảm bảo đúng quy định, trong đó phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể:

Sở Xây dựng: Rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán so với quy định, phấn đấu không quá 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ nếu có).

Công an tỉnh: Rút ngắn thời gian thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy so với quy định, phấn đấu không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, nếu có).

Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện (Hà Trung, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định) khẩn trương hoàn thành các thủ tục về thanh lý tài sản đảm bảo theo tiến độ tại Công văn số 6090/UBND-CN ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh; đồng thời tích cực phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác bàn giao mặt bằng sạch để thi công xây xựng.

Sở Tài chính hướng dẫn Sở Y tế, các đơn vị sử dụng tài sản, Chủ đầu tư về hoàn thành thủ tục về thanh lý tài sản các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố hoặc cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đã được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với các Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế xã có sử dụng đất lúa đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án (trình HĐND kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII); hướng dẫn Sở Y tế, các đơn vị sử dụng tài sản, Chủ đầu tư về hoàn thành thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa sắp xếp nhân sự hợp lý để bám sát tiến độ các dự án, hồ sơ xử lý tại các sở, ngành. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm về việc thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; lập phương án triển khai chi tiết, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tối ưu để rút ngắn thời gian thực hiện. Đôn đốc, phối hợp tích cực với đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, tiến hành song song việc lập và gửi hồ sơ để cán bộ phụ trách tại các sở, ngành được xem và tiếp cận sớm với các hạng mục đề nghị thẩm định. Khi có vướng mắc phát sinh, khẩn trương báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

Hà Khải