Tháng 1/2023, Tổng cục Thuế thu ngân sách nhà nước đạt gần 166.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, bằng 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng. Con số này đạt 12,1% so với dự toán và bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy tính trung bình mỗi ngày trong tháng 1/2023, cơ quan thuế thu hơn 5.345 tỷ đồng tiền thuế.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022; thu thuế, phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, so với dự toán, có 8/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%), trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực DNNN ước đạt 13,2%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước đạt 14,1%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 14,8%; thuế TNCN ước đạt 8,1%; thu phí – lệ phí ước đạt 10,2%; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại ước đạt 22,8...

Chi tiết hơn theo Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2023, các khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ có thể kể đến như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 15,3%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 18,3%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 25,3%; Thu khác ngân sách ước tăng 85,7%…

05-1688-1675183766.jpg

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế cho biết thời gian quan đã tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài; triển khai Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử.

Trong tháng 2 cũng như quý I/2023, Tổng cục Thuế nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước. Vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước giao cho ngành Thuế là hơn 1,373 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng và thu nội địa là 1,331 triệu tỷ đồng.

Liên quan đến việc triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 1/2023, đã có 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai thuế thành công. Trong đó có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn gồm: Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix và Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Số thu phát sinh trong tháng 1/2023 ước đạt 1.825 tỷ đồng.

Thi Nguyên (t/h)