Tại sao phim tài liệu là sự sáng tạo giữ sự thật

Tại sao phim tài liệu là sự sáng tạo giữa sự thật? Thông điệp của phim tài liệu là gì? Cách tự kiểm duyệt khi làm phim tài liệu? Ông nghĩ gì về đạo diễn Trần Văn Thủy? Đạo diễn cũng cần đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên hàng đầu? Những chia sẻ về phim tài liệu của tôi qua cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên nhà báo Nguyễn Thị Hải. Mời quý vị và các bạn đồng nghiệp tham khảo. Trân trọng và mong nhận được phản hồi.

"Tại sao phim tài liệu là sự sáng tạo giữ sự thật"

Nhà Báo Vũ Quang