Sản xuất xi măng xanh một mục tiêu cần hướng tới

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) vừa ký kết hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, hai bên sẽ tập trung vào giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả và hướng tới sản xuất xi măng xanh.
1553-image001-1637453711.jpg
Việc đổi mới công nghệ để giảm thiểu tiến tới triệt tiêu khí thải có hại như CO2 đang diễn ra mạnh trong ngành sản xuất xi măng.

Theo Tổng giám đốc VICEM Lê Nam Khánh, với 10 doanh nghiệp sản xuất xi măng, thời gian qua, VICEM đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, cải tiến kỹ thuật và thiết bị, tối ưu hóa sản xuất nhằm giảm tiêu hao năng lượng.

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, VICEM đã nghiên cứu các chủng loại xi măng mới như xi măng cho công trình ở biển, hải đảo; đồng thời triển khai đề án số hóa ở các khâu điều hành, bán hàng và trong dây chuyền sản xuất.

Hướng đến nền sản xuất xanh, phát triển bền vững, VICEM chú trọng các biện pháp sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hợp lý như: thử nghiệm sử dụng bùn thải, rác thải công nghiệp để tiết kiệm nhiên liệu; sử dụng xỉ, tro bay và thạch cao nhân tạo để làm phụ gia cho sản xuất xi măng; tăng cường sử dụng các nguyên liệu thay thế, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch; tăng năng suất và đảm bảo các yếu tố bền vững về môi trường...

Do đó, hợp tác giữa VICEM và VIBM nhằm nghiên cứu để ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Theo đó, hai bên sẽ nghiên cứu quy hoạch và khai thác các mỏ nguyên liệu, sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời nghiên cứu các loại chất thải, phế thải công nông nghiệp, sinh hoạt làm nguyên nhiên liệu thay thế, phụ gia cho sản xuất.

Ngoài việc nghiên cứu giải pháp cải tiến công nghệ thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng, giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải trong sản xuất, hai bên còn nghiên cứu các loại xi măng đặc biệt sử dụng trong môi trường xâm thực, hải đảo và hướng dẫn xây dựng các chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn.

Cùng đó, hai bên sẽ tư vấn, đánh giá hiệu quả các biện pháp xử lý khí thải, thực hiện các thủ tục theo quy định bảo vệ môi trường, kiểm kê khí thải nhà kính, lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ; tư vấn lựa chọn phụ gia, công nghệ cho xi măng.

Việc hợp tác thực hiện kiểm soát chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sẽ theo hướng thí nghiệm đánh giá, kiểm định chất lượng các loại nguyên liệu, phụ gia. Chứng nhận chất lượng các loại sản phẩm xi măng, phụ gia, vật liệu xây dựng... cũng được thực hiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý là xây dựng chương trình chứng nhận sản phẩm xanh và bền vững; trong đó sản phẩm xi măng với tiêu chí sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế, phát thải thấp.

Tiến sỹ Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM chia sẻ, sau một thời gian hoạt động, máy móc, thiết bị đã khấu hao thì bài toán phối liệu, nguyên liệu đầu vào cũng cần thay đổi. Do đó, đề tài sản xuất xi măng thích ứng, phù hợp với khí hậu các vùng miền khác nhau là một trong những công trình nghiên cứu chính của Viện.

Thông qua sự hợp tác giữa hai bên sẽ giúp cả VICEM và VIBM tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất tốt hơn. Tổng Giám đốc VICEM Lê Nam Khánh khẳng định, chương trình hợp tác này có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các công trình nghiên cứu, chất xám của những nhà nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực vật liệu vào thực tiễn sản xuất./.