Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2024, sản xuất nông nghiệp đang tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân trên cả nước. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển ổn định. Sản xuất lâm nghiệp tập trung thực hiện trồng rừng theo kế hoạch, thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác; chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Sản lượng các sản phẩm thủy sản trọng điểm tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
trong-trot-1709182215.jpg
Sản xuất nông nghiệp đang tập trung vào gieo cấy, chăm sóc lúa và rau màu vụ đông xuân trên cả nước. Ảnh minh họa

Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.557,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 94,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 680,9 nghìn ha, bằng 82,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.876,5 nghìn ha, bằng 100,2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.481,7 nghìn ha, bằng 100,5%.

Tại các địa phương phía Bắc, tiến độ gieo cấy lúa đông xuân chậm hơn cùng kỳ năm trước do Tết Nguyên đán Giáp Thìn vào đúng thời vụ gieo cấy. Một số địa phương có tiến độ chậm hơn như: Nam Định đạt 7,2 nghìn ha, bằng 11,7% cùng kỳ năm trước; Hà Nội đạt 20,4 nghìn ha, bằng 43,0%; Hải Phòng đạt 11,3 nghìn ha, bằng 62,5%; Thái Bình đạt 40,4 nghìn ha, bằng 77,4%.

Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân và bắt đầu thu hoạch ở một số trà lúa sớm. Một số địa phương có diện tích gieo cấy đạt khá so với cùng kỳ năm trước: Sóc Trăng đạt 180,7 nghìn ha, bằng 106,1%; Bạc Liêu đạt 45 nghìn ha, bằng 104,1%; Long An đạt 231,4 nghìn ha, bằng 102,8%. Nhìn chung lúa đông xuân phát triển khá tốt, những trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, ngậm sữa. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 240,3 nghìn ha, chiếm 16,2% diện tích gieo cấy và bằng 85,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích một số cây trồng giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.

chan-nuoi-1709182217.jpg
Trong 2 tháng đầu năm, việc chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt do thị trường tiêu thụ ổn định. Ảnh minh họa

Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt do thị trường tiêu thụ ổn định, người dân mở rộng quy mô đàn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân. Chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao và diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, các cánh đồng lúa tăng vụ cũng ảnh hưởng đến quy mô đàn. Trong những tháng đầu năm, thời tiết ở các địa phương phía Bắc dễ phát sinh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vì vậy người chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.

Tính đến ngày 23/02/2024, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Quảng Ngãi; dịch cúm gia cầm còn ở Ninh Bình, Khánh Hòa, Long An; dịch viêm da nổi cục còn ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và dịch tả lợn châu Phi còn ở 15 địa phương chưa qua 21 ngày.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 02/2024 ước đạt 9,8 nghìn ha, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu do tháng Hai năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên một số địa phương có tiến độ trồng rừng không cao như: Quảng Ngãi bằng 90,8% cùng kỳ năm trước, Quảng Ninh bằng 87,6%, Phú Thọ bằng 83,5%, Quảng Trị bằng 58,6%, Lào Cai bằng 24,2% (do diện tích thu hoạch thấp nên tỉnh chủ động giảm kế hoạch trồng rừng); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 9,1 triệu cây, giảm 0,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.039 nghìn m3, giảm 1,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, diện tích rừng trồng mới cả nước ước đạt 17,6 nghìn ha, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,1 triệu cây, giảm 1,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.065,5 nghìn m3, tăng 0,8%.

Thủy sản

thuy-san-1709182217.jpg
2 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 1.211,1 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh họa

Sản lượng thủy sản tháng 02/2024 ước đạt 621 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 455,9 nghìn tấn, giảm 0,3%; tôm đạt 64,8 nghìn tấn, tăng 4,1%; thủy sản khác đạt 100,3 nghìn tấn, tăng 0,4%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 346,4 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 246,3 nghìn tấn, tăng 3,8%; tôm đạt 54,8 nghìn tấn, tăng 6,2%.

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước do giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức khá . Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 116,4 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tôm tăng khá do người nuôi chủ động thu hoạch để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 02/2024 ước đạt 33,9 nghìn tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 16,2 nghìn tấn, tăng 2,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 274,6 nghìn tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 209,6 nghìn tấn, giảm 4,8%; tôm đạt 10 nghìn tấn, giảm 5,7%; thủy sản khác đạt 55 nghìn tấn, giảm 2,7%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 262,1 nghìn tấn, giảm 5,6%, trong đó: Cá đạt 202,1 nghìn tấn, giảm 6%; tôm đạt 9,8 nghìn tấn, giảm 5,9%. Sản lượng thủy sản khai thác biển giảm so với cùng kỳ năm trước do những ngày đầu tháng Hai trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên ngư dân không ra khơi đánh bắt.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng thủy sản ước đạt 1.211,1 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 896,1 nghìn tấn, tăng 1,3%; tôm đạt 119,4 nghìn tấn, tăng 4%; thủy sản khác đạt 195,6 nghìn tấn, tăng 1,6%./.

Đông Nghi