Tổng thuật trực tiếp chiều 21/11:

Quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao... và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

14h00 ngày 21/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Theo đó, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Cuối phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

quoc-hoi-1700564478.jpg
Quang cảnh phiên họp.

14h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tiếp tục phiên họp chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tham gia thảo luận hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Trong phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ có thể phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

14h01: Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương: Cần đặc biệt quan tâm về thực trạng biên chế và nhu cầu vị trí, việc làm của ngành tư pháp

Qua nghiên cứu, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương bày tỏ thống nhất cao với các báo cáo của ngành tư pháp và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp. Nhằm đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn của ngành tư pháp, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân góp ý đối với 5 kiến nghị của VKS và 5 khó khăn của TAND tại Báo cáo số 110 cần được Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 để các cơ quan có liên quan thực hiện.

Đại biểu cho rằng, báo cáo những năm qua đã ghi nhận các hạn chế này nhưng đến nay nhiều nội dung chưa đưa vào giải quyết. Đơn cử báo cáo của hai cơ quan TAND và VKS đều nêu khó khăn về biên chế, tài chính chưa bố trí đảm bảo, nhiều áp lực, chưa đảm bảo thực thi nhiệm vụ. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân quan tâm nhất về thực trạng biên chế và nhu cầu vị trí, việc làm, bao gồm cả vị trí, việc làm về chức danh tư pháp và vị trí, việc làm về hành chính, công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu số trong toàn ngành, tình trạng cán bộ ngành tư pháp nghỉ việc và nguyên nhân cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo cho một biên chế trong từng ngành tư pháp và đảm bảo cho hoạt động thực tế của ngành theo luật định.

Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị pháp luật cần quy định rõ hơn nội dung do ngân sách nhà nước của địa phương đảm bảo mức nào, hỗ trợ ra sao cho các cơ quan tư pháp cùng cấp để hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, kiến nghị nếu chưa có giải pháp bố trí đầy đủ biên chế cho các ngành tư pháp ở các cấp thì cần có cơ chế tài chính đảm bảo để Tòa án nhân dân, VKSND các cấp thuê mướn nhân lực, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, nhất là trong lĩnh vực số hóa hồ sơ, tổng đạt các quyết định công nghệ thông tin, thực hiện các nhiệm vụ mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cần có cơ chế, chính sách hợp lý cho các cơ quan tư pháp và chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp phù hợp với số lượng, tính chất công việc, địa bàn phát triển. Điều này chính là cụ thể hóa quan điểm Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phát triển nhân lực tư pháp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương, thời hạn bổ nhiệm và cơ chế bảo đảm để đội ngũ cán bộ tư pháp yên tâm công tác liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là với đội ngũ thẩm phán.

07-1700564580.jpg

Đồng thời cần sớm nghiên cứu ban hành Luật Thừa phát lại đã được Quốc hội khóa XIII giao cho Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân xây dựng Luật Thừa phát lại trong Quốc hội khóa 14 nhưng đến nay còn chậm.

14h07: Đại biểu Siu Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai: Làm rõ các kiến nghị về hoàn thiện thể chế để hoạt động tư pháp đạt kết quả cao hơn

Đại biểu Siu Hương đánh giá cao kết quả đạt được về công tác tư pháp trong thời gian qua. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức và những người làm công tác tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, chưa phát hiện các trường hợp oan sai trong thực hiện chức năng tố tụng của các cơ quan. Đại biểu cho rằng, đây là điều đáng mừng trong tình hình tội phạm ngày càng gia tăng hiện nay.

Để để công tác tư pháp đạt được nhiều kết quả hơn, đại biểu Siu Hương đề nghị báo cáo cần thể hiện nhiều hơn các kiến nghị để hoàn thiện thể chế, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đại biểu làm rõ, trong tình hình hiện nay, tình trạng nhiều loại tội phạm gia tăng về số lượng và quy mô, vì vậy cần có kiến nghị về mặt thể chế để công tác tư pháp đạt hiệu quả cao hơn. Đại biểu đặt vấn đề theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, tội tham ô tài sản, Điều 353 thì hành vi chiếm đoạt tài sản có giá từ 2 triệu đồng đã cấu thành tội phạm có còn phù hợp với tình hình phát triển của xã hội hiện nay? Đây là một kiến nghị để có cách nhìn sâu hơn về sự phát triển của xã hội để chỉnh sửa luật cho phù hợp cho phù hợp, đại biểu Siu Hương nêu rõ.

Về công tác tổ chức bộ máy, qua thực tiễn, các báo cáo chưa thể hiện được sự bất cập về tổ chức bộ máy. Tại kỳ họp này, Quốc hội đang tiến hành thảo luận cho ý kiến sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Theo đại biểu Siu Hương báo cáo chưa bao quát được toàn bộ nội dung đề nghị cần bổ sung những bất cập về công tác tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ là một trong những cơ sở thực hiện sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân như tên gọi của hệ thống Tòa án địa phương.

Ngoài ra, đại biểu Siu Hương cũng nhấn mạnh về sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Bởi theo báo cáo của Chính phủ và thực tiễn giám sát đã bộc lộ nhiều vấn đề về tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đối với công tác tư pháp lại chưa thể hiện vấn đề này. Thực tiễn hoạt động hướng dẫn trong nội bộ ngành Tòa án, tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, thống nhất trong thực tiễn áp dụng thi hành Luật.

Đại biểu Siu Hương cũng đề nghị cần mạnh tay xử lý đối với tình trạng vi phạm đối với tình trạng vi phạm pháp luật trong ngành tư pháp, bảo vệ pháp luật, góp phần bảo vệ chế độ quyền lợi chính đáng của các chủ thể; tăng cường hơn nữa đối với công tác giáo dục đạo đức công vụ.

14h12: Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: Cần có giải pháp căn cơ ngăn chặn tội phạm ma túy

Qua nghiên cứu Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 của Chính phủ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông đánh giá cao việc Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp.

Qua đó bảo đảm phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đấu tranh có hiệu quả đối với các vi phạm pháp luật và tội phạm. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Công an là nòng cốt tiếp tục chủ động nắm phân tích, dự báo tình hình của thế giới cũng như trong nước, triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Mặc dù đã có những cố gắng nhưng tổng thể nhìn chung thực trạng tội phạm vẫn đang gia tăng cả về số vụ, số người chết và thiệt hại về tài sản, trong đó có tội phạm về ma túy là vấn đề mà cử tri và nhân dân là hết sức quan tâm.

Cho rằng tội phạm ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp, đại biểu Nguyễn Hữu Thông dẫn chứng, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện dịch vụ lưu trú diễn ra ở nhiều địa phương, xuất hiện một số loại ma túy, hình thức núp bóng dưới thuốc lá điện tử, đồ uống, thực phẩm đã gây tác hại nhiều mặt đến người sử dụng, nhất là thanh thiếu niên. Từ thực trạng này, đại biểu đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành cần đánh giá và đề ra những giải pháp căn cơ để giải quyết, ngăn chặn loại tội phạm này trong thời gian tới.

14h16: Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội: Phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng

Tham gia phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Đại biểu cho biết, lực lượng công an xã đã được xây dựng, củng cố, góp phần làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn, cơ sở.

Đại biểu đề nghị Bộ Công an phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, trong công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, tình hình vẫn chưa thực sự đáng yên tâm. Vẫn còn nhiều tình trạng bạo lực mạng, lừa đảo, lan truyền tin giả. Mạng xã hội là công cụ cần thiết cho việc học tập, làm việc, thu thập tin tức, trao đổi, giải trí. Chúng ta cần một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh.

Theo Điều 30 Luật An ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Trên thực tế, lực lượng này đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên lực lượng này cần thường xuyên rà soát môi trường thông tin trên mạng xã hội để nhắc nhở, cảnh cáo, có sự can thiệp phù hợp, để kịp thời xử lý một cách thích đáng các loại hình tội phạm trên không gian mạng. Đại biểu cũng cho rằng, có thể cần xem xét sửa đổi Luật An ninh mạng để phù hợp với nhiều bước phát triển mới của môi trường mạng xã hội cũng như sự biến tướng của các loại hình tội phạm trên môi trường này.

14h22: Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa: Chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp được cử tri và Nhân dân quan tâm

1422-1700565124.jpg

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, các đại biểu Quốc hội và cử tri ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan khi thực hiện các chức năng nhiệm vụ và đạt được những kết quả đã nêu trong báo cáo. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, kinh tế càng phát triển thì mâu thuẫn tranh chấp kinh tế không thể tránh khỏi, kể cả vi phạm pháp luật và tội phạm. Đại biểu ghi nhận những nỗ lực trong phòng chống tội phạm, đã khởi tố truy tố và xét xử, tạo lập được niềm tin của người dân, của cử tri, tin tưởng vào pháp luật, vào công lý và xa hơn nữa là tin tưởng vào chế độ.

Tuy nhiên, theo đại biểu, sự nỗ lực của các cơ quan hiện nay rất đáng ghi nhận nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước chưa và tạo lập niềm tin vững chắc với người dân.

Cho ý kiến về báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá, báo cáo rất khái quát nhưng lại rất cụ thể, phản ánh được sự đóng góp to lớn của ngành Kiểm sát trong việc giữ gìn bảo vệ hiến pháp vào bảo vệ pháp luật, quá trình thực thi pháp luật trong thực tiễn cuộc sống đất nước ta. Tuy vậy, đại biểu nhận thấy còn một số vấn đề cần được góp ý thêm, đó là báo cáo mới chỉ nêu được những việc đã làm của ngành kiểm sát theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước diễn biến về tình hình tội phạm vi phạm pháp luật cũng như tình hình khiếu kiện hành chính tranh chấp dân sự kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình, tình hình những năm tiếp theo năm 2024, 2025 sẽ như thế nào, trong báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao chưa đưa ra được những dự báo để ngành kiểm soát có thể làm tốt hơn công tác được giao phó trong thời gian tới.

Báo cáo cũng chưa đề xuất được với Quốc hội những giải pháp đối với việc đối phó với tình hình có liên quan đến chức năng của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và thực thi pháp luật trong từng lĩnh vực.

Đại biểu cũng cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đang được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, đã đạt được những kết quả nhất định, ngành kiểm soát đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh này. Tuy nhiên, đấu tranh với tội phạm tham nhũng ngay trong hoạt động tư pháp đang là vấn đề được Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội rất quan tâm. Trong báo cáo có nêu về các số liệu vụ án, số bị can bị các cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố điều tra. Viện kiểm sát nhân tối cao cũng đã khởi tố điều tra các bị can là công chức ngành Kiểm sát về tội nhận hối lộ và không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, nhưng ở các ngành khác như công an, tòa án, việc vi phạm pháp luật ở các cơ quan điều tra cơ quan xét xử tại sao lại không được nêu trong báo cáo. Đại biểu đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao nên có báo cáo bổ sung rõ hơn nội dung này với Quốc hội.

14h29: Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy - Đoàn ĐBQH Tp. Đà Nẵng phát biểu

Bày tỏ cảm ơn ý kiến của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã giải đáp ý kiến đại biểu phản ánh trong phiên họp sáng 20/11 vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết, qua phát biểu, Chánh án đã phản ánh 2 vấn đề: Thứ nhất, về hành lang pháp lý, hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có Nghị quyết hướng dẫn xác định hậu quả tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Thứ hai, những vụ án xảy ra trước khi có Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mà trái với Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán thì cần xem xét lại.

Đại biểu bày tỏ tin tưởng, tất cả cử tri được nghe những lời khẳng định của Chánh án sẽ giải tỏa được bức xúc lâu nay, thêm tin tưởng vào sự công minh, khách quan trong công tác xét xử. Tuy nhiên, sau giải đáp của Chánh án, cử tri có nêu thắc mắc, ý của Chánh án trong phần cuối của lời giải đáp là chưa rõ ràng. Theo đó, Chánh án đã trả lời, đại biểu có nêu vụ án, trình tự xem xét lại những vụ án đã được xác định không đúng thời điểm gây hậu quả của hành vi phạm tội thì theo trình tự của luật định, nếu muốn xem xét lại thì đại biểu phải làm đúng quy định, Tòa án không thể căn cứ vào ý kiến phát biểu tại hội trường để xem xét lại vụ án, việc này không đúng trình tự tố tụng.

1429-1700565051.jpg

Đại biểu nêu rõ, trong bài phát biểu, đại biểu không hề can thiệp vào trình tự tố tụng của Tòa án, mà chỉ phản ánh ý kiến của cử tri về việc áp dụng pháp luật còn thiếu thống nhất trong xét xử hai vụ án cùng liên quan đến tài sản nhà nước tại Đà Nẵng, từ đó đề nghị Chánh án làm rõ, vì sao Tòa án lại áp dụng không thống nhất việc xác định trị giá tài sản thiệt hại đối với 3 tài sản nhà nước ở 2 vụ án đã nêu. Đại biểu cho rằng, mỗi cán bộ đều là công bộc của dân, cần lắng nghe ý kiến của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

14h34: Đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang phát biểu

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đồng tình và đánh giá cao với các báo cáo của Chính phủ về công tác của ngành TAND, VKSND trong năm 2023. Đại biểu nhận thấy, khối lượng công việc của các ngành công an, TAND, VKSND, thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp đều tăng cao nhưng kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các ngành.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế được phát hiện, sửa chữa, ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội được nâng cao, nhân dân tin tưởng và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đảng, Nhà nước.

Từ thực tiễn của tỉnh Bắc Giang, để tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận được hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đại biểu Phạm Văn Thịnh đề xuất với Chính phủ và Quốc hội cần quan tâm đầu tư hơn nữa nguồn lực cho các cơ quan tư pháp.

Đại biểu nhận thấy, mặc dù những năm qua đã có sự quan tâm, đầu tư nhất định về cơ sở vật chất nhưng hiện tại mới đến với cấp tỉnh song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Còn đối với các cấp huyện, cấp xã gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo điều kiện làm việc, nhất là cơ quan Tòa án, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án cấp huyện và công an nhân dân cấp xã.

Do đó, đại biểu Phạm Văn Thịnh đề nghị Trung ương, Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục quan tâm bảo đảm tăng cường nguồn lực cho địa phương, đồng thời có chỉ đạo, hướng dẫn để cấp ủy, chính quyền địa phương cùng chung tay dành nguồn lực hỗ trợ, có như vậy địa phương mới có cơ sở cho việc đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất của các cơ quan này.

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm, triệt để việc xử phạt vi phạm hành chính vì thực tế vẫn có nhiều hành vi vi phạm hành chính nhưng không được các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện, Đại biểu Phạm Văn Thịnh cho rằng, việc xử lý vi phạm hành chính nghiêm, kịp thời là cách thức hiệu quả phòng ngừa hành vi tội phạm, hành vi vi phạm gây hậu quả lớn xảy ra.

14h39: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

1439-1700564932.jpg

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp thu các ý kiến thảo luận, ý kiến đánh giá của các đại biểu Quốc hội, theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung đánh giá tình hình nguyên nhân và những định hướng công tác năm 2024 về tình hình công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ đây là những những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm và chia sẻ, động viên để Chính phủ, các cơ quan tư pháp nói chung và Bộ Công an nói riêng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, tác động sâu sắc đến tình hình trong nước, cùng với những khó khăn tích tụ trong đại dịch COVID - 19 đã làm cho các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật nhiều hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến các địa phương, lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các kế hoạch giải pháp phòng ngừa và đấu tranh và đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Công an đã điểm lại những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong phiên thảo luận, những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết. Bộ trưởng bày tỏ, với khối lượng công việc, các cơ quan chức năng phải giải quyết trong năm 2023 rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội thì việc còn những tồn tại, hạn chế cũng là điều khó tránh khỏi. Đồng thời làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Một là, nhóm nguyên nhân thuộc về chủ quan của các cơ quan chức năng như vấn đề triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; các vi phạm trong điều tra, xử lý tội phạm; về phối hợp giữa các cơ quan chức năng; về tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, cá biệt có những trường hợp sai phạm, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Hai là, những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật, cơ chế chính sách như báo cáo đã nêu. Ba là, những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

46-1700564685.jpg

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc nêu trên có những vấn đề có thể khắc phục được ngay nhưng có vấn đề cũng cần phải có thời gian. Do đó, Chính phủ và Bộ Công an tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, trật tự kỷ cương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc, an toàn cho Nhân dân.

14h46: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại hội trường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí bày tỏ cảm ơn và thay mặt ngành kiểm sát nhân dân tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý và các đề xuất, kiến nghị đối với ngành kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

“Những việc làm được thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, những mặt hạn chế chúng tôi sẽ quan tâm đầu tư để có những đổi mới, cải tiến trong lãnh đạo, điều hành của mình góp phần ngày càng đáp ứng được yêu cầu của Đảng, pháp luật của Quốc hội cũng như mong muốn của các đại biểu Quốc hội”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định.

Qua các phát biểu của các đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí giải thích về những băn khoăn là vì sao khi chúng ta càng chống, càng đấu tranh quyết liệt với tội phạm, thì tình trạng vi phạm pháp luật, phạm tội lại cứ càng tăng lên? Nguyên nhân của vấn đề này có nhiều nguyên nhân. “Việc quan tâm, coi trọng và tập trung cho công tác phòng ngừa để có thể chủ động ngăn chặn kịp thời có lẽ một trong những giải pháp ngăn chặn tội phạm từ gốc. Các giải pháp mà một số đại biểu Quốc hội đề xuất hôm nay cũng nêu rõ là phải tăng cường công tác phòng ngừa. Tôi nghĩ rằng, công tác phòng ngừa liên quan đến cả công tác xây dựng pháp luật, cả việc hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội cùng phải tham gia đồng bộ…Có như vậy, công tác đấu tranh của chúng ta sẽ hiệu quả hơn”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nêu rõ…

15-1700564861.jpg

Liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước, cảnh báo, vấn đề tuyên truyền, giáo dục, vấn đề trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng xã hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho rằng, nếu chúng ta làm đồng bộ được thì sẽ tác động, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tốt hơn.

Với góc độ là cơ quan dự trực tiếp nhưng đồng thời cũng là cơ quan tham mưu cho Đảng, cho Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành cũng đã nghiên cứu về những giải pháp, kiến nghị để tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa trong trong thời gian tới.

15h00: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Thay mặt Tòa án nhân dân tối cao cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã có những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, có tính xây dựng, gợi mở nhiều vấn đề, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, đa số ý kiến của các đại biểu đồng ý với các báo cáo của cơ quan, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm 2023, qua đó, tình hình vi phạm pháp luật được kiềm chế, công lý được đảm bảo, môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, cuộc sống thanh bình của nhân dân được giữ gìn.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, các ý kiến đã chỉ ra một số tồn tại, chia sẻ những khó khăn của các cơ quan tiến hành tố tụng, đề xuất gợi mở những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, nhiều đại biểu đã đề cập đến những khó khăn như sự thiếu hụt về kinh phí và biên chế, chế độ động viên, đề nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết Kỳ họp để tăng cường các nguồn lực cho các cơ quan tiến hành tố tụng. (Còn tiếp)

Về tổng kết thực tiễn xét xử, đối với đề nghị sửa một số điều luật về hình sự, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, Tòa án sẽ có tổng kết và báo cáo Quốc hội theo đúng thẩm quyền. Về thời điểm xác định thiệt hại, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, khi xây dựng Nghị quyết 03, Tòa án đã lấy ý kiến của tất cả các cơ quan, thực hiện quy trình như quy trình làm luật. Nghị quyết này đã nêu rõ thời điểm áp dụng pháp luật. Đối với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, nếu hai vụ án đó có vấn đề, việc xem xét cần theo đúng thủ tục, trình tự. Toàn dân đều có quyền phát hiện, kiến nghị, nhưng việc kiến nghị cần theo đúng quy trình, thủ tục.

15h09: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2003 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan trong khối nội chính đã nỗ lực cố gắng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ đã có bước đột phá mới, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở trung ương và địa phương, góp phần củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm mà các đại biểu quan tâm.

Về xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, thời gian qua thực hiện các nghị quyết của Đảng, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành luật; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực.

Tuy nhiên, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế vẫn còn hạn chế, vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản chi tiết, vẫn còn có sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, không thể tham nhũng; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy định 131, 132 của Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian qua, Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong việc công khai minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác…

Về thanh tra kiểm toán giải quyết khiếu nại tố cáo góp phần phát hiện xử lý tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2023 công tác thanh tra kiểm toán tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác thanh tra còn tồn tại, hạn chế, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm có chuyển biến tích cực so với trước đây nhưng vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo toàn ngành thanh tra khắc phục những tồn tại hạn chế mà các đại biểu Quốc hội nêu để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra; đồng thời cùng với các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Nhất là sửa đổi Thông tư liên tịch giữa các cơ quan trong việc phối hợp để trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện qua thanh tra…

15h15: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận nội dung thảo luận

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đã có 19 đại biểu phát biểu ý kiến tại hội trường. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đa số các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với 5 báo cáo của các cơ quan và các báo cáo thẩm tra. Các báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, có đổi mới, bám sát tình hình thực tế, thể hiện kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Điều đó phản ánh sự cố gắng, nỗ lực lớn của các ngành, các lực lượng, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

pct-1700564805.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp chủ trì phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan có liên quan, nghiên cứu xây dựng phần nội dung về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, đề nghị Quốc hội ghi vào Nghị quyết chung của Kỳ họp, tập trung vào các giải pháp để xử lý kiến nghị của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội để nâng cao hiệu quả, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.