Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt

Hai di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt gồm quần thể Thương cảng Vân Đồn (huyện Vân Đồn) và di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái.
di-tich-quoc-gia-dac-biet-1698202591.jpeg
Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể Thương cảng Vân Đồn. 

Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể Thương cảng Vân Đồn và Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ.

Đình Trà Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Quốc gia tiêu biểu của TP. Móng Cái được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia từ năm 1974. Về niên đại của đình Trà Cổ, đến nay chưa tìm thấy các căn cứ lịch sử, khoa học khẳng định niên đại chính xác của đình Trà Cổ, có thể phỏng đoán đình Trà Cổ được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII. Nét độc đáo của Lễ hội đình Trà Cổ là lễ rước và tục thi “Ông Voi” (lợn) độc đáo. Năm 2019, Lễ hội đình Trà Cổ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm 2014, di tích được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là 1 trong 15 điểm tham quan du lịch của thành phố Móng Cái và hiện đang được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt.

dinh-tra-co-1698202708.jpeg
Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Trà Cổ.

Thương cảng Vân Đồn được thành lập từ khoảng năm 1149 đời vua Lý Anh Tông, đến dưới thời Trần, thương cảng này mới thực sự phát triển mạnh mẽ, đồng thời trên 2 phương diện là trung tâm giao thương quốc tế và là vị trí trọng yếu của an ninh quốc gia vùng biển Đông Bắc. Đây là trung tâm giao thương lớn và quan trọng của Việt Nam lúc bấy giờ với nhiều thuyền buôn từ khắp châu Á và châu Âu đến buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Trần Quỳnh