Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên môn rà soát toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng.
an-toan-thuc-pham-1695027270.jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2023, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tư pháp thực hiện việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy trình.

Các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương rà soát, đánh giá các nghị định, thông tư có liên quan để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm hiện nay, trong đó chú trọng các quy định về phân công trách nhiệm quản lý cho rõ ràng, tránh chồng chéo. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp như truy xuất nguồn gốc, công bố sản phẩm, hậu kiểm. Phát huy vai trò của người dân trong giám sát thực hiện an toàn thực phẩm, áp dụng mức chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của người quảng cáo, người phát hành quảng cáo, sản phẩm quảng cáo thực phẩm (trong đó có trách nhiệm của nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo). Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu thực phẩm, phòng chống nhập lậu và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh, thành chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, kịp thời có đánh giá, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền của Trung ương về chính sách, biện pháp quản lý an toàn thực phẩm. Bộ Y tế chủ trì tổng kết mô hình thí điểm Ban quản lý an toàn thực phẩm, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10. Điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tham mưu Chính phủ kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.

Đông Nghi