Phim Tài Liệu - Chuyện ở Phá Tam Giang

Bộ phim đưa chúng ta đến với cuộc sống của các ngư dân nghèo khó trên Phá Tam Giang cách đây tròn 22 năm. Cuộc sống lạc hậu tách rời khỏi thành phố Huế thơ mộng và văn minh. Không hộ khẩu, không khai sinh, chẳng khai tử...đó là cuộc sống của những ngư dân nghèo khó trên Phá Tam Giang....

Phim Tài Liệu - Chuyện ở Phá Tam Giang

PV