Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 12/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công điện số 01, ngay trong chiều ngày 12/4, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã ký ban hành Công văn số 1293/TCT-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý HĐĐT.

Thứ nhất, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Thuế phổ biến, quán triệt và triển khai toàn diện, hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BTC đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để nắm rõ và nghiêm túc thực hiện.

Tiến hành phân công, triển khai đẩy đủ các nhiệm vụ được giao trong Công điện tới từng đơn vị, cá nhân, thiết lập chế độ báo cáo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Định kỵ báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế trước ngày 30 hàng tháng.

Thứ hai, giao Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT, Tạp chí Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế về HĐĐT dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền bằng phương thức điện tử (Cổng Thông tin điện tử, báo điện tử, fanpage, xây dựng clip, video...) nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của DN nói riêng, NNT nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế.

Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, hậu quả pháp lý khi mua bán, sử dụng HĐĐT để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế và công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Thứ ba, giao Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ, đơn vị và Cục Thuế các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng HĐĐT.

Thứ tư, giao Cục Thanh tra kiểm tra, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các địa phương triển khai các biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT; Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra.

trusotct2-1681439817.jpg
Trụ sở Tổng cục Thuế

Đồng thời, có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể tới từng cán bộ, công chức trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra việc phát hành, sử dụng HĐĐT để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng mua bán HĐĐT, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Thứ năm, giao Cục Công nghệ thông tin thực hiện rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với HĐĐT. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin HĐĐT trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Bộ Tài chính phê duyệt trong tháng 5/2023.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống HĐĐT. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống HĐĐT.

Thứ sáu, giao Cục Công nghệ thông tin, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan (Vụ Kê khai, Vụ Doanh nghiệp nhỏ cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thanh tra kiểm tra, Ban Quản lý rủi ro,...) phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về HĐĐT, từ đó phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Thứ bảy, các Cục, Vụ, đơn vị liên quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng HĐĐT.

Thứ tám, Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị liên quan, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 11/04/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổng cục Thuế để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

Thanh Thanh