Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT trong năm nay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc xử lý, giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các doanh nghiệp và trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính vừa đề xuất 2 phương án giảm thuế VAT cho hàng hoá.

Cụ thể, phương án 1 theo đề xuất là giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Phương án 2 giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8 %), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về thời gian thực hiện của 2 phương án là kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (dự kiến từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

trong-nam-2022-thue-vat-giam-tu-10-xuong-8-den-het-31-12-2023-1681195185.jpg

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15. Đồng thời, đánh giá tác động đến số thu ngân sách theo 2 phương án nêu trên và đề xuất phương án giảm thuế VAT áp dụng cho năm 2023.

Trước đó, trong năm 2022, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đã giúp các doanh nghiệp, người dân giảm bớt một phần khó khăn về kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc phải lập hoá đơn riêng, một số ý kiến cho biết gặp khó trong việc rà soát đối chiếu, kiểm tra hàng hoá nào được giảm thuế./.

Trước đó, ngày 6/4, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2317/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tưởng Chinh phủ Lê Minh Khái về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Theo đó, yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án miễn, giảm thuế, phi, lễ phi áp dụng cho năm 2023, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ trước ngày 15/4.

Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thi Nguyên (t/h)