Ngành nông nghiệp nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh

Năm 2024, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bộ NN&PTNT phấn đấu đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia.
cai-cach-hanh-chinh-02-1709080773.jpg
Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính.(Ảnh minh hoạ)

Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi kinh doanh

Đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính theo các Văn bản, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, bảo đảm thực hiện có kết quả, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, ngành NN&PTNT sẽ rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Bên cạnh đó, ngành cũng chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp thẩm quyền giải quyết; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Đề nghị xây dựng, Dự án, Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các thủ tục hành chính được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất; tăng cường thẩm định quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Thông tư bảo đảm chỉ ban hành thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

cai-cach-hanh-chinh-03-1709080756.jpg
Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa để đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong nông nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Năm 2024, Bộ NN&PTNT phấn đấu đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia. Hàng tháng, Bộ sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, Cổng thông tin điện tử của bộ để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Cải cách thủ tục hành chính còn nhiều việc phải làm

Tại phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định: Cải cách thủ tục hành chính còn nhiều việc phải làm, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm, bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Theo Phó Thủ tướng, hiện còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển của đất nước; còn có sự “chông chênh” giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Cạnh đó là tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ “ghi nhận” phản ánh, kiến nghị khi đi họp…

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo…, phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó. Bởi than khó, chắc chắn sẽ thất bại, chứ chưa nói đến phát triển.

cai-cach-hanh-chinh-01-1709080826.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh TTXVN)

Năm 2023, Hội đồng Tư vấn đã tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Cũng theo báo cáo, đến nay hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561 thủ tục hành chính theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa; 156/699 thủ tục hành chính được phân cấp giải quyết. Bên cạnh đó, đã có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh vướng mắc TTHC hết sức có trách nhiệm. Với Hội đồng tư vấn, ông mong muốn các thành viên chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác.

Phó Thủ tướng cũng quán triệt tinh thần nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý./.

Trọng Bình