Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ đại lễ 30/4 và ngày 1/5

Nhằm phục vụ nhu cầu của đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện yêu cầu các sở, ban, ngành làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tránh xảy ra tình trạng bị động bất ngờ.
du-lich-sam-son-1713412781.jpg
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, để tránh xảy ra tình trạng bị động bất ngờ, UBND tỉnh Thanh Hóa  yêu cầu các Sở, Ban, ngành quán triệt thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện Số 520/UBND-CN về triển khai Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng các cơ quan, đơn vị, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức chế độ trực nghiêm túc, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; phòng chống cháy, nổ; trong đó, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống.

Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự trữ đầy đủ, có phương án bảo đảm nguồn cung năng lượng như điện, xăng dầu, nguyên vật liệu cho thị trường, tuyệt đối không để thiếu hụt trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng phương án tổ chức vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi tăng giá vé trái quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tiết, tổ chức vận tải, huy động tối đa phương tiện vận chuyển hành khách bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, dịp trước, trong và sau nghỉ lễ.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, làm tốt công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, thường xuyên nắm bắt diễn biễn tình hình, cập nhật chính xác, kịp thời; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng cao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính./.

Hà Khải