Ban quản lý VQG Chư Mom Ray (Kon Tum): Hành trình bảo vệ rừng 2024, tổng kết và định hướng

Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, kiểm tra, ngăn chặn vi phạm; thực hiện nghiên cứu khoa học; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên; cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; phát triển du lịch sinh thái, trên diện tích 56.249 ha rừng đặc dụng và từ đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận thêm 4.048 ha rừng sản xuất.

Thực hiện Công văn số 3930/UBND-KTTH ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. Ban quản lý VQG Chư Mom Ray vừa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, định hướng trong năm 2024.

z5312757109042-98cfc138c5a4a522bc76ad721d9b2f0b-1712157400.jpg
Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Ban quản lý VQG Chư Mom Ray chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện các hoạt động như kiểm tra, ngăn chặn vi phạm, nghiên cứu khoa học, truyền thông và phát triển du lịch sinh thái. Báo cáo lần này nhấn mạnh vào các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý này đối diện với các thách thức như diện tích quản lý rộng, địa hình phức tạp và sức ép từ các khu dân cư và sản xuất.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo từ các cơ quan chính quyền địa phương và tỉnh, nhưng Ban quản lý cũng gặp khó khăn trong việc có đủ lực lượng và trang thiết bị trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và trách nhiệm của viên chức và người lao động, Ban quản lý đã vượt qua các khó khăn trên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

z5312757103212-d1bf78d8b220bbab91f9634d9f59959c-1712157392.jpg
Công tác bảo vệ môi trường, hệ sinh thái luôn được phát huy.

Trong năm 2023, Ban quản lý VQG Chư Mom Ray đã thực hiện một loạt các hoạt động nhằm đảm bảo bảo vệ, bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng một cách hiệu quả. Công tác tuyên truyền và vận động nhân dân đã được tăng cường thông qua việc tổ chức các cuộc tuyên truyền, truyền thông đến cộng đồng vùng đệm và các em học sinh. Đặc biệt, việc ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR của các hộ dân đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng địa phương.

Công tác tuần tra, kiểm tra rừng và PCCCR đã được triển khai mạnh mẽ, với số lượng đợt tuần tra và kiểm tra tăng đáng kể so với năm trước. Qua đó, việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Điều này đã giúp địa bàn Vườn quốc gia không xảy ra cháy rừng trong năm.

Ngoài ra, công tác phát triển rừng, nghiên cứu khoa học cũng được thực hiện đúng quy định và mang lại kết quả tích cực. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cũng được chú trọng và đạt được những thành tựu đáng kể. Đồng thời, hoạt động giao khoán bảo vệ rừng đã tạo ra công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ rừng.

z5312757094762-a819faa17ea44d0e6fbd744344031f6e-1712157774.jpg
Diện tích đất rừng được tích cực phủ xanh.

Trong báo cáo lần này, Ban quản lý VQG cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ chính cho năm 2024 tập trung vào hai mục tiêu chính. Đầu tiên, là quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng một cách hiệu quả, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm và nguy cơ cháy rừng. Mục tiêu này đặt ra sứ mệnh không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào trong năm 2024. Thứ hai, là đảm bảo 100% viên chức và lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 85% đạt hiệu quả cao. Để đạt được điều này, các biện pháp chính sách cần được triển khai mạnh mẽ, từ sự lãnh đạo đến công tác tuần tra và kiểm tra rừng.

Tuy nhiên, việc thực hiện cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Đây là một hành trình khó khăn nhưng cũng đầy tiềm năng để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên quý báu của đất nước./.

Nguyễn Thuyết