Hơn 50 nhà cung cấp nước ngoài khai, nộp 7.250 tỷ đồng tiền thuế

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo đó, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách nhà nước là 7.250 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.478 tỷ đồng (1.850 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 1.628 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay); năm 2023, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.772 tỷ đồng (3.254 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và 518 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay).

Cũng tính đến ngày 28/4/2023, ngành thuế đã đôn đốc 5 nhà cung cấp nước ngoài (Blizzard Entertainment Inc, The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge, Tradingview, Inc Udemy, Inc, Traveloka Services Pte.Ltd) nộp bổ sung số thuế của quý I và quý IV năm 2022 là 14 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, đến nay, hệ thống Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử vận hành ổn định, đảm bảo tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi về cơ quan thuế. Tính đến cuối tháng 4, đã có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng.

nccnn-1684590758.jpg

Ảnh minh họa.

Trước đó, theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 136.191 tỷ đồng, đạt 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,9% so với cùng kỳ. Về thu NSNN 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 38%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 38%; 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 49,7%; Lệ phí trước bạ ước bằng 78,7%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 45,7%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,8%); 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 38%); 17/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (33-38%); 21/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 33%), trong đó có một số địa phương có tiến độ thu rất chậm (dưới 30% dự toán) như: Cao Bằng, Phú Yên, Lào Cai, Quảng Trị, Thái Bình, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang...

Thi Nguyên (t/h)