Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

23/12/2022 12:44

Theo dõi trên

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành: NN&PTNT, TT&TT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ quan báo, đài; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị chủ rừng, về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, chủ rừng, địa phương nào tại Hà Tĩnh để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý thì thủ trưởng đơn vị/Chủ tịch UBND huyện đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

rung-1-1671764309.jpg
Lực lượng liên ngành xử lý các vụ tranh chấp đất rừng.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng, chủ rừng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời; an ninh - môi trường rừng ổn định.

Để tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tập trung kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có hiệu quả; chủ động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung "Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030" đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch 2023; thực hiện tốt nội dung Văn bản số 4070/UBND-NL4 ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện "Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025".

rung-1671764319.jpg
Lực lượng bộ đội Biên phòng và Kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng.

Chủ rừng nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý mà không phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các văn bản khác có liên quan.

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 ngày 9/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, nhất là đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có; các chương trình, dự án có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp; các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp (kể cả việc khai thác, mua bán các loài thực vật rừng ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên để làm cảnh trái phép).

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng (tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, phá rừng…) trên địa bàn gắn với tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm phần được giao quản lý thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

vqg-vq-4-1671764406.jpg
Lực lượng Kiểm lâm tiếp nhận và tái thả động vật quý hiếm về rừng tự nhiên.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc cây gỗ tự nhiên ở khoảnh 4, tiểu khu 325A, thuộc lâm phần BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý, bị khai thác trái phép vào cuối tháng 8/2022.

Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trên, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 ngày 9/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tham mưu chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng tự nhiên trọng điểm có nguy cơ xâm hại cao, các khu vực thường xẩy ra tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã,…; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn.

rung-2-1671765103.jpg
Lực lượng Kiểm lâm kiểm tra rừng thực tế tại địa bàn mình phụ trách.

Phối hợp xử lý các vụ việc tồn đọng về tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, phá rừng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2022 của các đơn vị chủ rừng và xây dựng kế hoạch năm 2023 đảm bảo kịp thời, sát thực tế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tồn tại, vướng mắc trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, chống người thi hành công vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các đơn vị đã ký với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 ngày 9/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

Các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, chống người thi hành công vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

Nguyễn Duyên