Gia Lai có 526 loại cây ăn quả, cây công nghiệp được công nhận đầu dòng

Vài năm trở lại đây, giống cây trồng có ý nghĩa quan trọng đến năng suất và chất lượng nông sản, vì vậy ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tổ chức bình tuyển và công nhận các giống cây đầu dòng.
Toàn tỉnh Gia Lai có 526 cây ăn quả, cây công nghiệp được bình tuyển, công nhận đầu dòng . Ảnh: Đức Thuỵ.

Trong thời gian qua, nhiều giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp được tạo ra, nhất là một số giống có ưu thế đã đưa vào sản xuất trên diện rộng, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh cho nông sản Gia Lai.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 526 cây ăn quả, cây công nghiệp được bình tuyển, công nhận đầu dòng (50 cây sầu riêng Dona (Monthong); 250 cây nhãn Hương Chi; 16 cây chôm chôm Dona; 63 cây mắc ca; 47 cây hồ tiêu giống Vĩnh Linh và 100 cây chanh leo vàng hương ổi).

Cùng với đó, để đảm bảo chất lượng giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã bình tuyển, công nhận đầu dòng đối với 19 vườn cây ăn quả, cây công nghiệp. Cụ thể, 14 vườn cây chanh leo đầu dòng với quy mô diện tích 9.811 m2, có năng lực sản xuất khoảng 10.866 triệu cây giống; 2 vườn cây cà phê đầu dòng với quy mô diện tích 21.000 m2, có năng lực sản xuất khoảng 6 tấn hạt giống/năm (hạt lai đa dòng); 2 vườn hồ tiêu đầu dòng với quy mô diện tích 9.890 m2, có năng lực sản xuất khoảng 1,6 triệu bầu giống; 1 vườn mắc ca đầu dòng.

Nhằm duy trì nguồn giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian tới, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tổ chức bình tuyển, công nhận cây đầu dòng góp phần. Từ đó, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chặt chẽ khâu quản lý chất lượng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Thuyết