Đề xuất kiểm định khí thải xe máy để hạn chế ô nhiễm không khí

Theo đề xuất tại dự thảo Luật Trật tự do Bộ Công an chủ trì xây dựng, xe máy sẽ phải kiểm định về khí thải.
khi-thai-xe-may-16889584530971004814992-1697244937.jpeg
Đề xuất kiểm định khí thải xe máy để hạn chế ô nhiễm không khí - Ảnh minh họa.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi, xe mô tô, xe gắn máy sẽ phải kiểm định về khí thải; việc kiểm định được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 cho thấy việc phát thải khí thải từ xe cơ giới là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường đô thị. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy là nguồn phát thải chất ô nhiễm lớn nhất. Bộ GTVT cho biết quy định hiện hành chỉ áp dụng kiểm soát nguồn khí thải đối với ô tô và xe máy mới, còn xe máy đang sử dụng thì không.

Bộ GTVT cũng đã thống kê tính đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 68 triệu mô tô. Riêng tại Hà Nội có khoảng 6 triệu xe máy, trong đó, có gần 3 triệu xe máy cũ sản xuất trước năm 2000.

Việc đánh giá, kiểm soát khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy khiến người sử dụng xe phải bỏ chi phí bảo dưỡng định kỳ cho phương tiện. Nhưng chi phí này sẽ được bù đắp được bằng việc giảm chi phí sửa chữa phương tiện cho những hư hỏng phát sinh do thiếu sự kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, tăng hiệu quả khai thác phương tiện, giảm chi phí nhiên liệu.

Anh Phan (t\h)