Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An bị xử phạt 210 triệu đồng

Vừa qua (10/1), Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco) có địa chỉ: Số 81 B, Quốc lộ 62, Phường 2,TP. Tân An, tỉnh Long An, mã số thuế: 1100107301, vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 210 triệu đồng. 

Công ty Lafooco bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

cong-ty-lafooco-1673592667.png
Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An bị UBCKNN ra Quyết định xử phạt 210 triệu đồng. (Ảnh: tinnhanhchungkhoan)

Theo Quyết định xử phạt, Lafooco công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Lafooco này công bố thông tin sai lệch thông tin sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị (gồm Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thái Hạnh Linh, Phan Ngọc Sơn) tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK.2022 ngày 25/7/2022.

Bên cạnh đó, Lafooco buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 42 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An được Nhà nước thí điểm cổ phần hóa ngày 01/07/1995, là đơn vị đứng trong Top 10 doanh nghiệp có sản lượng chế biến, xuất khẩu nhân điều lớn nhất Việt Nam, Top 200 doanh nghiệp tốt nhất Châu á. Đồng thời, Công ty liên tục giữ vững danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín từ năm 2004 đến nay. Thị trường Xuất Khẩu: Canada, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Hong Kong.

Anh Thư