Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng: Thị trường càng khó, cơ hội càng tốt

Ông Vũ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ định hướng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hồi giáo tại Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên đi thị trường Hồi giáo.

Trần Minh