Cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch), thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Thông tư 100/2021/TT-BTC cũng sửa đổi điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau: tổ chức, bao gồm cả chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

vang-khach-1638783258.jpg
COVID-19 kéo dài, kinh doanh ế ẩm, nhiều cửa hàng phải trả mặt bằng kinh doanh. Ảnh: TTXVN.

Cũng theo Thông tư số 100/2021/TT-BTC, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Trước đó, tại Thông tư 40, Bộ Tài chính hướng dẫn cá nhân cho thuê nhà trong ba tháng với doanh thu 30 triệu đồng phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tại Thông tư số 100/2021/TT-BTC này đã tiếp thu ý kiến góp ý và đúng quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2022./.