Cà Mau chủ động phục hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng

Nhằm chủ động thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản… trong thời điểm hậu dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi lại sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt là thời điểm cuối năm.