Chuyển đổi số

Doanh nghiệp Việt tìm sức bật từ 'xuất khẩu số' đón thời điểm vàng

11/03/2024 09:21:24

Hiện nay các doanh nghiệp, doanh nhân Việt đang chủ động tiếp cận phương thức "xuất khẩu số" nhằm tạo sức bật tăng trưởng. Khi xuất khẩu truyền thống còn khó lường, xuất khẩu trực tuyến đang có "thời điểm vàng" cho hàng Việt.