10 tháng đầu năm, EVNSPC và các đơn vị thành viên cung cấp gần 70 tỷ kWh điện thương phẩm

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2022, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn với sản lượng điện thương phẩm là 69 tỷ 646,1 triệu kWh, tăng 10,98% so với cùng kỳ và đạt 84,14% kế hoạch giao.

Ngày 21/11/2022, Đoàn công tác của Tâp đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công việc những tháng còn lại của năm 2022.

picture1-1669347006.png
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Ảnh: Lê Văn Tám/EVNSPC.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, trong 10 tháng năm 2022, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn với sản lượng điện thương phẩm là 69 tỷ 646,1 triệu kWh, tăng 10,98% so với cùng kỳ và đạt 84,14% kế hoạch giao. Điện nhận là 72 tỷ 034 triệu kWh, tăng 9,59% so với cùng kỳ; Điện sản xuất là 74,87 triệu kWh, tăng 21,46% so với cùng kỳ. Điện mua EVN là 62 tỷ 550,67 triệu kWh tăng 15,68% so với cùng kỳ, đạt 83,92% kế hoạch năm. Ước cả năm sản lượng điện mua EVN là 75 tỷ 576,67 triệu kWh đạt 101,40% so với kế hoạch EVN giao. Điện mua thị trường điện là 3 tỷ 817,79 triệu kWh, giảm 34,64% so với cùng kỳ và đạt 75,08% so với kế hoạch. Ước cả năm sản lượng điện mua thị trường điện đạt 4 tỷ 310,3 triệu kWh, đạt 84,77% kế hoạch giao. Tổn thất điện năng thực hiện thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,75%; Về độ tin cậy cung cấp điện cũng đạt kế hoạch giao.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KDDVKH), trong 10 tháng 2022 và ước cả năm 2022, EVNSPC dự kiến cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Một số chỉ tiêu chưa đạt như thu tiền điện; Tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận xử lý tự; Tỷ lệ khách hàng được quản lý có đầy đủ thông tin cần thiết; Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) quá hạn chưa ký lại.

Đến hết tháng 10 các đơn vị đã triển khai thi công 443 công trình, giá trị đạt 720 tỷ đồng, đạt 91,8%. Năm 2022, EVNSPC dự kiến thực hiện đạt 100% kế hoạch sửa chữa lớn sau khi thực hiện các giải pháp cân bằng tài chính. EVNSPC đã hoàn thành tiến độ khởi công 27/42 công trình lưới điện 110kV, đạt khoảng 64,2%. Trong đó có 12 danh mục công trình trong kế hoạch khởi công được giao và 15 công trình ngoài kế hoạch. Có 30 công trình trong kế hoạch khởi công giao không có khả năng hoàn thành theo tiến độ được EVN giao; Hoàn thành đóng điện 29/45 công trình lưới điện 110kV, đạt 86,36%. Trong đó có 20 danh mục công trình trong kế hoạch đóng điện được giao và 8 công trình ngoài kế hoạch; Chuẩn bị đầu tư 19/33 công trình, đạt 60,6%, thiết kế bản vẽ thi công dự toán 28/40 công trình, đạt 70% kế hoạch.

picture2-1669347094.png
Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Lê Văn Tám/EVNSPC.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của EVN, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang báo cáo lãnh đạo EVN những khó khăn, vướng mắc của Tổng Công ty như: Chi phí mua điện; chi phí bù lỗ cấp điện huyện đảo; công tác đầu tư xây dựng; công tác tiền lương cho người lao động.Đồng thời, ENVSPC cũng đưa ra 4 nhóm giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính - đầu tư xây dựng năm 2022 gồm: Giải pháp trong cung ứng điện và giảm tổn thất điện năng; Giải pháp về tài chính bao gồm tăng doanh thu, giảm chi phí; Giải pháp trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng gồm kiểm tra áp giá, thu tiền điện; Giải pháp trong đầu tư xây dựng, chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị trong EVNSPC trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đúng kế hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành đánh giá cao những nỗ lực của EVNSPC trong 10 tháng đầu năm, cũng như kế hoạch và những giải pháp còn lại trong 02 tháng cuối năm. Về những kiến nghị của EVNSPC, EVN giao cho các Ban nghiệp vụ EVN hỗ trợ EVNSPC để có có những giải pháp tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được EVN giao trong năm 2022.

Tiến Dũng