Triển khai đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 3324 cho ý kiến về việc triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án về Bộ NN&PTNT theo yêu cầu.

d1-1715694364.jpg
Bảo vệ, phát triển hệ sinh thái rừng.

Tại Công văn số 3146, Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện đề án, tập trung các nhiệm vụ phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp và nâng cao giá trị cho ngành chế biến gỗ.

Đồng thời phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu; các hình thức nông, lâm, ngư kết hợp; dịch vụ môi trường rừng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gắn với phương án phát triển bền vững cho mỗi loại rừng theo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

d-1715694404.jpg
Phát triển du lịch sinh thái rừng.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý, sử dụng bền vững các giá trị của hệ sinh thái rừng cho người dân và các thành phần có hoạt động liên quan. Xây dựng các chương trình, dự án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng phù hợp với các hoạt động ưu tiên xác định tại Mục V, Điều 1 Quyết định số 208 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế của địa phương.

Ngoài ra, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án tại địa phương; báo cáo kết quả về Bộ NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Thuyết