Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị "Công tác chuyển đổi số PVN năm 2022"

Ngày 04/03 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị "Công tác chuyển đổi số PVN năm 2022” tại thành phố Hà Nội.

Ngày 04/03/2022, tại thủ đô Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị "Công tác chuyển đổi số PVN năm 2022”.

Tham dự và chủ trì Hội nghị là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam ông Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc Petrovietnam ông Lê Mạnh Hùng. Cùng tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, cùng các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị tư vấn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (EY Việt Nam) và Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông (NGS).

a1-1646646139.jpg
Toàn cảnh Hội nghị "Công tác Chuyển đổi số VPN năm 2022"

Tại Hội nghị lần này, Chánh Văn phòng Petrovietnam Trần Bình Minh đã trình bày tóm tắt về công tác Chuyển đổi số tại Tập đoàn. Theo đó, vào ngày 15/02/2022, Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ĐU về thực hiện Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết đã khẳng định rõ quan điểm, Chuyển đổi số Tập đoàn là việc bắt buộc phải thực hiện để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn. Đồng thời, công tác Chuyển đổi số cần có sự thống nhất, đồng bộ từ Tập đoàn đến các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, người đứng đầu các cấp phải đi đầu trong công tác Chuyển đổi số.

Theo lộ trình từ năm 2022 đến năm 2026, Chuyển đổi số ưu tiên tập trung vào ba lĩnh vực chính là sản xuất, kinh doanh trọng tâm: Tìm kiếm - Thăm dò - Khai thác dầu khí, Lọc hóa dầu, Công nghiệp khí, Điện và Năng lượng tái tạo, Dịch vụ dầu khí; Lĩnh vực quản trị - Điều hành doanh nghiệp, đơn vị; Công nghệ thông tin và An toàn bảo mật thông tin.

Ưu tiên sử dụng các nền tảng số có khả năng thống nhất, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và đảm bảo phục vụ trao đổi thông tin nhanh chóng, xuyên suốt.

Sau khi nghe báo cáo, tham luận từ Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị tư vấn các đơn vị thành viên và ý kiến từ các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam, ông Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận và đánh giá cao tiến độ triển khai, thực hiện cũng như các kiến nghị, đề xuất về công tác Chuyển đổi số trong Tập đoàn. Đồng thời ông khẳng định, Nghị quyết số 184 về Chuyển đối số đã đưa ra các bước đi cụ thể về mục tiêu, yêu cầu, giải pháp triển khai thống nhất trong toàn Tập đoàn.

Chủ tịch Hoàng Quốc Vượng đã nhấn mạnh vào một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu và kỳ vọng của Tập đoàn liên quan đến giải pháp Quản trị Nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Ông cũng lưu ý, Chuyển đổi số sẽ thay đổi thói quen làm việc sang môi trường số, đòi hỏi sự thay đổi lớn trong tư duy, nhận thức, văn hóa trong từng đơn vị, trong đó vai trò của người đứng đầu đơn vị và của công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng.

Phát biểu kết luận, Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết được chia sẻ tại Hội nghị, qua đó góp phần tạo nên bức tranh tổng quan về công tác thực hiện Chuyển đổi số tại Tập đoàn có thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gì cần rút kinh nghiệm kể từ khi bắt tay thực hiện công tác Chuyển đổi số từ 2019 đến nay. Trên tinh thần Nghị quyết 184 thống nhất chỉ đạo trong toàn Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị khẩn trương lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và quán triệt nội dung Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống về mục tiêu, tầm nhìn của Chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó xây dựng lộ trình Chuyển đổi số phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị, cố gắng hoàn thành công tác Chuyển đổi số muộn nhất trong quý II/2022. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, quản trị. Tạo động lực từ lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp “nắm chắc, hiểu sâu”. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ trong Tập đoàn về văn hóa số, đảm bảo thực hiện tốt 3 nội hàm chính “Chia sẻ - Sáng tạo – Nỗ lực học tập”, Văn phòng Tập đoàn phối hợp với bộ phận thường trực đơn vị rà soát, đảm bảo sự thống nhất triển khai theo tầm nhìn số mà Tập đoàn đã đề ra.

a3-1646649009.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petrovietnam

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, các Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo kế hoạch, lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các đơn vị phối hợp cùng Văn phòng Tập đoàn nghiên cứu, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ triển khai kho dữ liệu, hệ thống kết nối ERP, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lên kế hoạch xây dựng các bước bảo mật, phòng vệ, đảm bảo an toàn an ninh mạng song song với thực hiện Chuyển đổi số./.