Ngành du lịch Việt Nam phục hồi và tăng trưởng mạnh trong năm 2023

Trong năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp gần 3,5 lần năm 2022, đạt và vượt xa mục tiêu về đón khách du lịch đặt ra từ đầu năm.
mg-9736-1704774748.jpg
Du lịch Việt Nam có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh trong năm 2023.

Cùng với sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam, thị trường du lịch trong nước đã tăng thêm 1.175 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 3.709 hướng dẫn viên và khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch so với năm 2022. Lượng khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp gần 3,5 lần năm 2022.

hn13x2-1704774806.jpg
Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là điểm đến hàng đầu cho các du khách nước ngoài.

Trong năm 2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thẩm định 1.400 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp (tăng 309 hồ sơ so với năm 2022), trong đó cấp mới 1.001 giấy phép, cấp đổi 309 giấy phép, cấp lại 05 giấy phép và thu hồi 85 giấy phép. Tính đến hết năm 2023, cả nước có 4.069 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong tổng số đó có 1.276 doanh nghiệp cổ phần, 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 2.749 công ty TNHH và 06 doanh nghiệp tư nhân.

bieudo2-2-1704774907.jpg
Doanh nghiệp lữ hành quốc tế năm 2019, 2022, 2023 (Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Các cơ sở lưu trú du lịch cũng có sự tăng trưởng rõ nét. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành 164 quyết định công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao (tăng 97 quyết định so với năm 2022), trong đó thẩm định mới cho 54 cơ sở và thẩm định lại 110 cơ sở. Đến hết năm 2023, cả nước có tổng cộng 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 buồng, tăng 3.000 cơ sở so với năm 2022. Có 247 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với 80.896 buồng (tăng 26 cơ sở với 6.579 buồng) và 368 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với 50.716 buồng (tăng 28 cơ sở với 5.014 buồng).

bieudo1-1-1704774924.jpg
Cơ sở lưu trú du lịch năm 2019, 2022, 2023 (Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Lực lượng hướng dẫn viên du lịch cũng có sự phục hồi trở lại. Năm 2023 Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã cấp 6.069 thẻ hướng dẫn viên, trong đó cấp mới 2.211 thẻ, cấp đổi 3.821 thẻ và cấp lại 37 thẻ hướng dẫn viên du lịch. Cả nước có 37.397 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ (tăng 3.709 hướng dẫn viên so với năm 2022). Trong đó có 21.642 hướng dẫn viên quốc tế, 13.881 hướng dẫn viên nội địa và 1.874 hướng dẫn viên tại điểm.

bieudohdv-1704774937.jpg
Cơ cấu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế chia theo ngoại ngữ sử dụng (Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Sự phục hồi mạnh của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2023 và việc số lượng các doanh nghiệp tham gia thị trường du lịch tăng mạnh là những dấu hiệu đáng mừng, báo hiệu sự khởi sắc cho năm du lịch 2024. Đánh dấu sự phục hồi và tăng trưởng đáng khích lệ sau những năm ngành du lịch Việt Nam gần như đóng băng do đại dịch Covid-19.

Anh Đức