Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 8/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
screenshot-2024-07-10-122551-1720589315.png
Các đại biểu dự hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên minh HTX phối hợp với các Sở, ngành liên quan chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì HTX và khai mạc chợ phiên nhằm tạo cơ hội để các HTX gặp gỡ, trao đổi, đẩy mạnh liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ; tuyên truyền tập huấn Luật HTX năm 2023; tham dự hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh bạn tổ chức.

Bên cạnh đó, tổ chức đã thành lập mới 15 HTX (đạt 50% kế hoạch năm 2024), trong đó có 5 HTX thương mại, 10 HTX nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 723 HTX, trong đó, có 566 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 78,5%), còn lại là hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, vệ sinh môi trường và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; có 235 Tổ hợp tác, doanh thu bình quân của 1 Tổ hợp tác đạt 170 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 40 triệu đồng.

2-20220214154819jpg-1720589469.crdownload
Liên minh HTX cần phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Ảnh minh họa

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh tập trung phát triển kinh tế tập thể gắn với củng cố các HTX hiện có, quan tâm phát triển HTX ở các lĩnh vực ngành, nghề và nghề truyền thống. Tăng cường tập hợp các thành viên tham gia Liên minh HTX, nhất là các thành viên liên kết là các doanh nhiệp. Phấn đấu phát triển thêm từ 10 đến 15 HTX; 100% HTX được tiếp cận thị trường, thông tin về khoa học, đất đai, tài nguyên, môi trường; phát triển thêm 1 mô hình HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX tăng 10% so năm 2023...

Qua đó, các sở ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, hỗ trợ HTX trong ứng dụng công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn GAP, thương hiệu, nhãn hiệu, truy suất nguồn gốc để sản phẩm tiếp cận thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Tạo điều kiện cho HTX xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm.

Đồng thời, tạo thêm nguồn lực, giải pháp để xây dựng, hoàn thiện các mô hình HTX điểm, tiêu biểu, hoạt động với quy mô lớn, liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập, đời sống cho thành viên và người nông dân.

Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh tin tưởng rằng, với vai trò, vị trí và tiềm năng của mình, trong thời gian tới Liên minh HTX Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị và truyền thống đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho người dân địa phương./.

Trần Quỳnh