Kỷ luật khiển trách 03 lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định

Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Cụ thể, tại Quyết định 1644/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Đình Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, ông Trần Anh Dũng và ông Trần Lê Đoài- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã thi hành kỷ luật về Đảng.

pham-dinh-nghi-chu-tich-ubnd-tinh-nam-dinh-1672375498.jpg
Kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Đình Nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. (Ảnh: vandat)

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 819-QĐ/UBKTTW ngày 6/12/2022 của UBKTTW về thi hành kỷ luật Đảng.

Theo Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 23 của UBKTTW, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định còn để UBND tỉnh và một số sở, ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư công; trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Anh Thư