Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2023: “Kiến tạo lợi thế mới cho nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 12/12/2023 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2023 với chủ đề “Kiến tạo lợi thế mới cho nhà đầu tư Thành phố trong bối cảnh Nghị quyết 98/2023/QH15”.

TP. Hồ Chí Minh hiện đang thí điểm cơ chế đặc thù mới và nếu thành công, TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu để áp dụng cho nhiều nơi khác. Đây là bước ngoặt mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ đặt ra trọng trách lớn cho chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Do đó, việc chuẩn bị công cụ để giúp sức cho TP. Hồ Chí Minh là rất cần thiết và với VIAC - ITPC, chúng tôi hy vọng rằng, Diễn đàn này sẽ là công cụ như thế, một công cụ hữu hiệu về yểm trợ pháp lý giúp Thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao và xa hơn là tạo nên một môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.

Đó là phát biểu của ông Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2023 với chủ đề “Kiến tạo lợi thế mới cho nhà đầu tư Thành phố trong bối cảnh Nghị quyết 98/2023/QH15” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức ngày 12/12/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

1-1702457966.jpg
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư 2023.

Hoạt động đầu tư đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trong nước không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, mà còn giúp cải tiến hơn nhiều trong chuyên môn, công nghệ, kỹ thuật, giảm gánh nặng về vốn cho nhiều dự án lớn. Tại TP. Hồ Chí Minh, vấn đề thu hút đầu tư và cải tiến môi trường đầu tư hiện tại đang được xem là mũi nhọn của chính quyền thành phố. Các cuộc thảo luận, đối thoại giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư thường xuyên được thực hiện, nhiều cơ chế, chính sách nhằm thuận lợi hóa đầu tư, đơn giản thủ tục quy trình cũng được cân nhắc áp dụng. Và gần đây nhất, với sự thông qua Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù, một lần nữa, vấn đề thu hút, quản lý đầu tư lại càng trở nên đáng quan tâm hơn.

2-1702458002.jpg
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phát biểu tại Diễn đàn.

“Từ việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm và giờ đây, khi đại diện cho một tổ chức chuyên điều phối về pháp lý, giải quyết tranh chấp, tôi thấy rằng, khung pháp lý và cách thức tổ chức vận dụng quy định pháp luật có thể xem là một trong những yếu tố then chốt, góp phần quyết định sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư, không chỉ tại TP. Hồ Chí Minh mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác. Nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài đã và đang rất có lòng tin về môi trường kinh doanh của chúng ta, kể cả ở giai đoạn khó khăn nhất. Vì thế, để đối đáp lại lòng tin đó, chúng ta cần phải đem đến cho họ sự đảm bảo về tính an toàn khi thực hiện đầu tư, mà trong đó an toàn về pháp lý là yêu cầu cấp thiết nhất”, ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.

3-1702458042.jpg
Bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc ITPC phát biểu tại Diễn đàn.

“Chúng ta có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là nơi mà thường niên sẽ có sự gặp gỡ, đối thoại giữa cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan chính quyền. Là người đồng sáng lập nên Diễn đàn này, tôi cho rằng, với một thị trường rộng lớn và nhiều tài nguyên như TP. Hồ Chí Minh, một Diễn đàn tương tự, thậm chí là cải tiến hơn, chuyên môn hơn cũng nên được thực hiện, để doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại nơi đây có được kênh kết nối thường niên với nhau, với các chính quyền địa phương, với các đơn vị yểm trợ pháp lý”, ông Vũ Tiến Lộc cho biết thêm.

Từ những đánh giá đó, kết hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), VIAC và ITPC quyết định tổ chức nên Diễn đàn này. Khác với VBF hay nhiều diễn đàn trước đây, để phù hợp với chức năng và thế mạnh của hai đơn vị, do đó Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư sẽ thực hiện các nhiệm vụ: Tập hợp tiếng nói, phản ánh của nhà đầu tư; Tập hợp ý kiến chuyên môn và kiến nghị về pháp lý của các chuyên gia (là các công ty luật, luật sư, trọng tài viên, hòa giải viên); Phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm gỡ rối cho các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp.

Để đạt được những muc tiêu trên và đưa Diễn đàn thực sự trở thành “chìa khóa” cho các vướng mắc của nhà đầu tư, thì sự cộng hưởng của các cơ quan, Hiệp hội, các đơn vị hỗ trợ pháp lý là vô cùng quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới./.

Đạm Lê Quang - Trương Bang