Đầu tư nước ngoài mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm, đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 55,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
img-839320230713104109-1709109500.jpg
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD. Ảnh minh họa

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm nay đến ngày 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện giải ngân của dự án đầu tư nước ngoài đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI cũng tăng mạnh trong tháng 2 tháng đầu năm 2024. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt hơn 48,87 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ, chiếm 72,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 48,57 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ, chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 125,2 triệu USD và gần 76,4 triệu USD...

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023. Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc…

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng qua. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 914,4 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ. Quảng Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 471,1 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh…

Đến nay, có 145 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 86,1 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 76,2 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông. Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài với hơn 57,64 tỷ USD (chiếm gần 12,2% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là Hà Nội với gần 42,1 tỷ USD (chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với hơn 40,5 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư.

Như vậy, tính lũy kế đến thời điểm trên, cả nước có 39.553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là kết quả khá tích cực, nhất là xét trong bối cảnh hoạt động FDI toàn cầu vẫn tiếp tục trầm lắng trong vài năm gần đây./.

Hương Lan