Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội của Đắk Lắk đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Đắk Lắk vừa tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024 ngày 17/4 vừa qua.

Theo thông tin từ Ông Đào Thái Hoà - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đạt 7.536,3 tỷ đồng, tăng 180,4 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Tỷ lệ tăng trưởng đạt mức 2,45% và có 167.787 khách hàng còn dư nợ.

ong-dao-thai-hoa-giam-doc-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-chi-nhanh-dak-lak-bao-cao-ve-tinh-hinh-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-nhung-thang-dau-nam-2024-1713554764.jpg
Ông Đào Thái Hoà - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đắk Lắk báo cáo về tình hình tín dụng chính sách xã hội những tháng đầu năm 2024

Theo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở Đắk Lắk vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là các vấn đề: công tác huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân nhằm tạo thêm nguồn vốn cho vay còn chưa ổn định; một số nơi chưa chuyển đủ nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay…

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 13.958 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn. Tổng số tiền cho các nhóm đối tượng vay chính sách này lên tới 671,3 tỷ đồng, tăng hơn 239 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Thống kê một số số chương trình có dư nợ cho vay lớn của tỉnh, đầu tiên là nhóm ộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với 3.847,7 tỷ đồng, chiếm 51% tổng dư nợ và tăng 71,4 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Kế đến là cho vay giải quyết việc làm và người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chiếm 15,5% tổng dư nợ, tăng 61,4 tỷ đồng. Thứ ba là cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn với 988 tỷ đồng, chiếm 13,11% tổng dư nợ và tăng 15,6 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh 0,12% tổng dư nợ, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra là duy trì ở mức dưới 0,2%.

ong-nguyen-tuan-ha-pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-truong-ban-dai-dien-hdqt-nhcsxh-chu-tri-phien-hop-1713554721.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chủ trì phiên họp

Về nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2024, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề nghị Ban đại diện, NHCSXH tỉnh và các ngành, đoàn thể đánh giá cụ thể hiệu quả nguồn vốn cho vay. Kế tiếp làm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng cách nâng tầm hoạt động công tác tín dụng chính sách và thực hiện tốt chính sách cho vay.

Đồng thời, ông Hà cũng yêu cầu rà soát và tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TU (ngày 30/6/2023) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 186/KH-UBND của UBND tỉnh về về công tác tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH cần tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng một cách ổn định và bền vững. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra hoạt động cho vay ủy thác của các hội, đoàn thể./.

Kiến Giang