Tiến độ dự án đường vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai hiện ra sao?

Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi báo cáo Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.
anh-phoi-canh-du-an-vanh-dai-3-1698115485.png
Phối cảnh một đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM đi qua các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương có chiều dài khoảng 76,34 km, được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công bao gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, với dự toán tổng mức đầu tư 68.728 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Tuyến đường được đầu tư theo quy mô cao tốc cấp 100, quy mô phân kỳ 4 làn xe và đường song hành hai bên (đường đô thị 2 - 3 làn xe) đầu tư không liên tục. Tổng mức đầu tư dự án là gần 75.400 tỷ đồng.

Đến nay, dự án vành đai 3 đã bàn giao mặt bằng được 58,4/76,34 km (đạt 77%). Trong đó, dự án thành phần 1 (TP.HCM làm cơ quan chủ quản) đã bàn giao được 44,1/47,1 km (đạt 93%). Dự án thành phần 3 (tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản) mới bàn giao 1/11,3 km (đạt 9%); Dự án thành phần 5 (do tỉnh Bình Dương làm cơ quan chủ quản) bàn giao 7/11,3 km (đạt 62%); Dự án thành phần 7 (do tỉnh Long An làm cơ quan chủ quản) bàn giao 6,2/6,4 km (đạt 98%).

Các nhà thầu mới huy động máy móc thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, lán trại, đường công vụ, vét hữu cơ, lập thiết kế bản vẽ thi công. Riêng dự án thành phần 3 qua Đồng Nai chưa lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thi công.

Hiện nay, 9/22 gói thầu gồm 4/10 gói thầu thuộc dự án thành phần 1; 2/4 gói thầu thuộc dự án thành phần 5 và 3/3 gói thầu thuộc dự án thành phần 7.

Tại 9 gói thầu đã triển khai, các nhà thầu mới huy động máy móc thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, lán trại, đường công vụ, vét hữu cơ, lập thiết kế bản vẽ thi công. Riêng dự án thành phần 3 của Đồng Nai chưa lựa chọn nhà thầu để tổ chức triển khai thi công.

Về nhu cầu vật liệu của dự án cho thấy, tổng vật liệu khoảng 1,6 triệu mét khối đất; 7,2 triệu mét khối cát đắp; 1,5 triệu mét khối cát xây dựng; 4,4 triệu mét khối đá. UBND TP.HCM với vai trò tổng thể đã thành lập tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án.

“Đến nay, nhu cầu vật liệu đất đắp, đá đã xác định đủ nguồn cung. Riêng nhu cầu cát đắp nền và cát xây dựng mới xác định nguồn cung đáp ứng 80% nhu cầu, cần tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực để rà soát, điều phối nguồn vật liệu cát đáp ứng tiến độ dự án”, Bộ GTVT lưu ý.

Quốc Cường