Quảng Bình: Tiếp nhận gần 7 tỉ đồng do tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế tài trợ nhằm bảo vệ voọc gáy trắng

Tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gần 7 tỉ đồng do tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế tài trợ nhằm bảo vệ đàn voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa.
3-1701418356.webp
Cá thể voọc gáy trắng được chính quyền, các ban nghành và người dân bảo vệ tại vùng núi huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Voọc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tài trợ.

Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu giảm bớt sự suy thoái đa dạng sinh học rừng, bao gồm các mối đe dọa đối với quần thể Voọc gáy trắng và một số loài thực vật rừng quý hiếm như: Gỗ mun, hương giáng, lim xanh, vù hương, sưa ở huyện Tuyên Hóa.

Dự án có vốn thực hiện là 296.132 USD (khoảng hơn 6,9 tỉ đồng) do ICRAF viện trợ không hoàn lại. Ngoài ra, dự án cũng nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng vào quản lý rừng đặc dụng và các mô hình nông lâm kết hợp cải thiện sinh kế cho người dân.

Kết quả của Dự án là đánh giá được thực trạng kinh tế-xã hội, nguồn thu nhập và tình hình thị trường của các hộ gia đình ở huyện Tuyên Hóa.

Thiết lập các hoạt động nông lâm kết hợp dựa trên thị trường và cùng quản lý rừng cộng đồng giữa các thành viên cộng đồng và chính quyền địa phương.

Nâng cao kiến thức cho cộng đồng địa phương tại huyện Tuyên Hóa về lĩnh vực phục hồi rừng, nông lâm kết hợp bền vững, tạo thu nhập, kinh doanh trang trại quy mô nhỏ, phòng chống các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.

Hiện tại, dự án sẽ được thực hiện tại các xã: Sơn Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa và Thuận Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa. Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31-03-2025.

Được biết, trên địa bàn các xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa, Thuận Hóa đã ghi nhận có 22 đàn với hơn 150 cá thể voọc gáy trắng./.

Trần Hùng