LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 35% lên 9.500 tỷ đồng trong năm 2024

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (viết tắt LPBank, HOSE: LPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 17/4. Năm nay, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với năm ngoái.
lpb-1711699550.jpg
LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 35% lên 9.500 tỷ đồng trong năm 2024.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, LPBank đã vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và đạt 117% kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng đạt 382.863 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022, hoàn thành 102% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

LPBank cho biết 2024 là năm bản lề cho kế hoạch phát triển của Ngân hàng giai đoạn 2024-2028, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực để hướng tới việc phát triển ngân hàng theo mô hình mới.

Năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.500 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến đạt 427.260 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tín dụng thị trường 1 dự kiến tăng 15,8%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng thực tế có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội, LPBank cũng sẽ trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể ngân hàng muốn chào bán thêm tối đa 800 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng lên hơn 33.500 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, mức giá cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định. Cổ phiếu mới chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngân hàng cũng lưu ý kế hoạch tăng trưởng tín dụng thực tế có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Kết thúc năm 2023, LPBank đạt hơn 7,039 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 24% so với năm 2022 và vượt 17% kế hoạch lợi nhuận đặt ra. Tổng tài sản đạt 382,863 tỷ đồng, tăng 17% và vượt 2% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng và huy động thị trường 1 lần lượt là 17% và 14%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, LPBank dự kiến không chia cổ tức năm 2023. Ngân hàng cho biết với mục tiêu “Tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện”, HĐQT trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược không chia cổ tức trong 3 năm tới, nhằm từng bước xây dựng nền tảng và tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án trọng điểm. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Ngân hàng để tăng trưởng và tạo ra giá trị cao cho cổ đông trong tương lai.

Đối với kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 3.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 100 tỷ, HĐQT đã quyết định không thực hiện do tình hình thị trường. Thay vào đó, ngân hàng sẽ trình ĐHCĐ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 theo phương án được đề cập ở trên.

Một nội dung khác đáng chú ý là kế hoạch đổi tên ngân hàng. HĐQT LPBank cho biết từ năm 2011 đến nay đã sử dụng tên “Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt”. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển toàn diện, ngân hàng cần tên gọi mới để phù hợp với tình hình.

HĐQT đề xuất đổi tên ngân hàng thành: “Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam”, tên tiếng Anh là “Vietnam Post Commercial Joint Stock Bank”, tên giao dịch thành “Ngân hàng Bưu điện Việt Nam”. Tuy nhiên, tên viết tắt là LPBank vẫn sẽ được giữ nguyên./.

Quốc Cường