Hơn nửa triệu ha rừng được hưởng dịch vụ môi trường rừng tại Nghệ An

Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động tích cực về mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tới nay đã có trên nửa triệu ha (chiếm hơn 57% tổng diện tích có rừng) được hưởng chính sách này góp phần bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người trồng rừng trong tỉnh.
bao-ve-rung-nghe-an-002-1708478620.jpg
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện hiệu quả trong đó có vai trò của lực lượng kiểm lâm. (Ảnh minh họa)

Chi hàng trăm tỷ đồng cho quản lý bảo vệ rừng

Tính đến hết năm 2023, tổng diện tích rừng được chính sách chi trả là 560.000 ha (chiếm hơn 57% diện tích có rừng toàn tỉnh). Chính sách lan tỏa rộng khắp đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, duy trì độ che phủ, nâng cao chất lượng và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái.

Thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, năm 2023, nguồn thu của Quỹ đạt hơn 123,6 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch). Ngoài kinh phí chi trả tiền bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hàng năm (theo đơn giá của các lưu vực thuỷ điện) thì chính sách dịch vụ môi trường rừng cũng đã hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác bảo vệ rừng. Năm 2023, quỹ đã chi thanh toán đạt 116% so với kế hoạch được phê duyệt và đạt 100% số tiền thực phải chi cho các chủ rừng (tổng số tiền hơn 115,6 tỷ đồng).

bao-ve-rung-nghe-an-03-1708478511.jpg
Dịch vụ môi trường rừng góp phần bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người trồng rừng tại Nghệ An. (Ảnh minh họa)

Đến nay, trên địa bàn Nghệ An, số đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm 20.938 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng và có 1.310 hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Ngoài kinh phí được chi trả theo kế hoạch, quỹ tỉnh đã tham mưu hỗ trợ bổ sung đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực thuỷ điện...

Thực hiện nhiệm vụ thu, chi trồng rừng thay thế, năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã triển khai thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của 21 dự án là hơn 23,5 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu đó, công tác trồng rừng thay thế được triển khai hiệu quả. Hiện nay, tổng diện tích đã thực hiện trồng gần 4600ha, trong đó, trồng rừng phòng hộ đạt hơn 1.133ha; trồng rừng sản xuất hơn 1.600ha; trồng cây phân tán (diện tích quy đổi) hơn 1.600ha.

Sẵn sàng tiếp cận với thị trường giao dịch carbon

Ngoài việc tác động tích cực đến an sinh xã hội - môi trường sinh thái, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần rất lớn vào công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao ý thức giữ rừng, hỗ trợ nguồn kinh phí hàng năm cho các đơn vị chủ rừng trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, đã tạo sinh kế cho chủ rừng là người dân vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng.

Tuy nhiên, cung ứng dịch vụ môi trường rừng đang còn dư địa khá lớn trong đó có giao dịch thị trường carbon. Nắm bắt kịp thời xu thế của xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An đã chủ động chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng tiếp cận với thị trường giao dịch carbon trong đó có “Thị trường giao dịch carbon nội địa - ETS” .

Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp &PTNT và Ngân hàng tái thiết và phát triển Quốc tế (IBRD) ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với các đoàn chuyên gia, tư vấn khả năng thực hiện thỏa thuận tại Nghệ An và được IBRD đánh giá khá tốt. Song song với đó, Quỹ cũng cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn về “Thị trường giao dịch carbon nội địa – ETS” do Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” VFBC Trung ương tổ chức.

bao-ve-rung-nghe-an-04-1708478687.jpg
Nhiều diện tích rừng nguyên liệu ở Nghệ An đã được cấp chứng chỉ FSC. (Ảnh minh họa)

Thông qua các khóa tập huấn, cán bộ Quỹ đã cập nhật các kiến thức bản về cách thức vận hành, giao dịch hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch của thị trường carbon nội địa quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone; Các kiến thức về giảm phát thải khí nhà kính; Công tác kiểm kê khí nhà kính; Giá carbon và hạn ngạch trong thị trường carbon nội địa; Phần mềm mô phỏng sàn giao dịch carbon (CarbonSim); Các loại thị trường trên sàn giao dịch; đăng ký tài khoản và lựa chọn với từng tài khoản để tiền hành giao dịch, phương thức giao dịch; Bù trừ carbon; Tiêu chuẩn carbon; các biện pháp an toàn và kinh nghiệm các nước vận hành thị trường carbon...

Việc chủ động tiếp cận với thị trường carbon, trong đó có thị trường giao dịch carbon nội địa - ETS, có thể khẳng định, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng tiếp cận nhằm nâng cao giá trị thặng dư của rừng từ cung ứng dịch vụ môi trường rừng thông qua thị trường carbon; thực hiện tốt Nghị định Chính phủ về chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ sau khi được ban hành./.

Bình Châu