Hơn 100 bức ảnh trưng bày tại triển lãm ảnh của Hội Nông dân TP.HCM

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển”, triển lãm ảnh của Hội Nông dân TP.HCM trưng bày 100 bức ảnh tái hiện nhiều hoạt động của những người nông dân trong gần một thế kỷ vừa qua.
2-1695711095.jpg
Nhũng bức ảnh tư liệu về đời sống người nông dân tại triển lãm ảnh Hội Nông dân TP.HCM.

Các bức ảnh trong triển lãm được chia thành các chủ đề “Truyền thống quật cường của nông dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM giai đoạn 1930 - 1986”, “Các kỳ Đại hội Hội Nông dân TP.HCM” và “Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh toàn diện, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Ngoài ra, triển lãm ảnh còn giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng nông thôn của TP.HCM gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của thành phố.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh cũng giới thiệu không gian chuyển đổi số “Nông dân TP.HCM hội nhập và phát triển”, và không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với nông dân”.

Tại triển lãm ảnh, bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho hay: “Thông qua triển lãm ảnh, Hội Nông dân giới thiệu về những thành tựu nổi bật của nông nghiệp, nông dân, nông thôn TP. HCM gắn với quá trình tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân.".

3-1695711113.jpg

Triển lãm là cơ hội giới thiệu những đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông nghiệp đô thị, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng người nông dân mới TP.HCM “yêu nước - gương mẫu, năng động - sáng tạo, đoàn kết - nghĩa tình”, bà Xuân nói thêm.

4-1695711135.jpg

Triển lãm ảnh Hội Nông dân TP.HCM diễn ra từ ngày 26 đến 30/9, tại Công viên Lam Sơn, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội lần đại biểu lần thứ XI Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đạm Quang Lê - Trương Bang