Hiệp Hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam

01/02/2022 09:19

Tên tiếng Anh: Vietnam Investment Construction - Services in Agriculture and Forestry Association. Tên viết tắt: VICSAFA (Hiệp hội Nông Lâm nghiệp Việt Nam).

THÔNG ĐIỆP MỚI, TẦM NHÌN MỚI

Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã có ngành nghề đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ nông - lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc. 

picture3-1643651968.png
Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Sơn tham dự Hội thảo công bố báo cáo CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VIỆT NAM do Phòng Thương mại Việt Nam VCCI tổ chức.

Sau khi có Quyết định thành lập ngày 6/4/2016 của Bộ Nội vụ, Hiệp hội đã tiến hành Đại hội I, bầu ra 25 Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Phó Chủ tịch. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội I, Hiệp hội đã nhanh chóng triển khai mọi hoạt động theo tôn chỉ mục đích và Điều lệ. Hiện nay, Hiệp hội đã kết nạp được trên 200 hội viên là các Doanh nhân, các nhà khoa học, Chủ doanh nghiệp, Chủ các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp và Dịch vụ nông sản. Đã thành lập được ba Viện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống.

Hai Trung tâm vừa hỗ trợ phát triển thương hiệu Việt vừa kết nối thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa trên phạm vi toàn quốc. Thành lập Văn phòng Đại diện của Hiệp hội tại các tỉnh, khu vực như: Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung Tây Nguyên, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Bình. Đặc biệt, ngày 31/8/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho phép Hiệp hội xuất bản Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh (Tạp chí in và Tạp chí điện tử). 

Hiệp hội là ngôi nhà chung tập hợp, kết nối các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và người dân của cả nước hoạt động trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ nông -lâm nghiệp, góp phần vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục đích của Hiệp hội là: Hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức thành viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, đầu tư, xây dựng, sản xuất hàng hóa, đảm bảo khép kín các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu xanh, sạch, hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội đã đề ra.

Sứ mệnh: Mục tiêu của Hiệp hội là giúp tổ chức, doanh nghiệp, các HTX hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ nông - lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc xác định được những tiêu chí cơ bản của mình để đi đến thành công; chứng minh tính hữu ích và các ý nghĩa trong sự tồn tại của Hiệp hội đối với xã hội.

Tầm nhìn: Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam hy vọng trở thành một tổ chức mạnh không ngừng phát triển, có uy tín, kêu gọi Nghiên cứu, Đầu tư, Xây dựng, Dịch vụ hàng đầu trong cả nước. Trong lĩnh vực quan tâm, Hiệp hội không ngừng đổi mới, sáng tạo, để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Triết lý Hoạt động: Chung tay hành động - Tiếp bước thành công

Giá trị cốt lõi: 

- Tư duy: Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả

- Tinh thần: Đoàn kết - Hợp tác - Chia sẻ

- Hành động: Trách nhiệm - Tôn trọng đối tác - Cùng có lợi

- Kết quả: Phát triển - Bền vững - Thành công.

Hiệp hội hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh giá trị của các đơn vị thành viên, bao gồm các nguyên tắc, niềm tin và các triết lý về giá trị; tạo thế cho các tổ chức, doanh nghiệp, HTX tập trung đầu tư vào năng lực kỹ thuật, cải tiến công nghệ. Thiết lập các giá trị cốt lõi mạnh mẽ sẽ tạo nên những lợi thế trong và ngoài Hiệp hội.

Hiệp hội luôn khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, đồng thời khai thác nguồn đầu tư nhà nước cùng phát triển, hình thành môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia đầu tư vào lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh dưới hình thức chuyển đổi công nghệ, dự án thí điểm, nghiên cứu điển hình. Giới thiệu các mô hình hợp tác công tư trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và dịch vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp cũng được Hiệp hội đặc biệt quan tâm.

Những hoạt động thuộc Kế hoạch hành động về Tăng trưởng xanh được triển khai đồng bộ và phù hợp với các nội dung: Nâng cao nhận thức và hành động về Tăng trưởng xanh; Thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, địa phương, doanh nghiệp và đổi mới công nghệ; Sử dụng nguồn năng lượng mới, sạch, tái tạo, ít phát thải khí nhà kính; Phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững bằng cách chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng; Tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp…

Hiệp hội luôn xác định:

Trách nhiệm - Nhận thức và trách nhiệm đối với hoạt động, sản phẩm, quyết định và các chính sách của các thành viên. 

Cân bằng - Tạo lập một môi trường chủ động và duy trì cân bằng giữa Hiệp hội và các thành viên với tinh thần chủ động, hòa hợp.

Cam kết - Cam kết sản phẩm, dịch vụ tối ưu và các sáng kiến khác ảnh hưởng đến sự phát triển bên trong và bên ngoài Hiệp hội.

Cộng đồng - Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách nhiệm xã hội của Hiệp hội.

Đa dạng - Tôn trọng sự đa dạng và tìm kiếm những nhân tố tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động.  

Trao quyền - Khuyến khích các thành viên tư duy, sáng tạo, và tự quyết định.

Đổi mới - Theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới, có khả năng thay đổi hiện tại và tương lai.

Thống nhất - Ý chí và Hành động với sự trung thực và danh dự vì mục tiêu phát triển bền vững.

An toàn - Đảm bảo an toàn về mặt pháp lý, phát triển kiến tạo một môi trường làm việc lành mạnh./. 

Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh
Bạn đang đọc bài viết "Hiệp Hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam" tại chuyên mục Tin tức. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0869.315.658) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan.kinhtexanh@gmail.com).