Giải thưởng Bảo Sơn 2024 có 4 giải thưởng, mỗi giải giá trị 120.000 USD

Năm nay, Giải thưởng Bảo Sơn có giá trị 120.000USD mỗi giải và được Ban tổ chức tiến hành trao 4 giải thưởng. Đó là các giải thưởng: khoa học, tự nhiên, xã hội và nhân văn; công nghệ, kỹ thuật; khoa học sức khỏe; văn học nghệ thuật.
giai-thuong-dnktx-1720446643.jpg
Ban tổ chức Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024 nhận hồ sơ từ ngày 15/8/2024 đến ngày 30/12/2024. Công tác xét tặng giải tiến hành từ ngày 5/1/2025 đến ngày 15/4/2025. 

Quỹ Bảo Sơn - Tập đoàn Bảo Sơn và Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn vừa tổ chức lễ phát động xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024.

Ra đời từ năm 2010, Giải thưởng Bảo Sơn được trao cho các công trình khoa học xóa đói giảm nghèo bền vững, cải cách giáo dục đào tạo, những công trình phát triển kinh tế bền vững xã hội - môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và các tác phẩm văn học, nghệ thuật có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Đặc biệt, Quỹ Bảo Sơn sẽ hỗ trợ kinh phí để tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu tầm quốc tế. Ông Nguyễn Trường Sơn (còn gọi là Nguyễn Bảo Sơn), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, cho biết: "Năm nay, Giải thưởng Bảo Sơn có giá trị 120.000 USD/1 giải và năm nay có 4 giải thưởng. Đó là các giải thưởng: khoa học, tự nhiên, xã hội và nhân văn; công nghệ, kỹ thuật; khoa học sức khỏe; văn học nghệ thuật.

Trước đây chỉ có hạng mục văn học nhưng tới nay bổ sung thêm nghệ thuật, vinh danh những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Giải thưởng Bảo Sơn mỗi năm sẽ được tăng thêm 10.000 USD/hạng mục giải thưởng và tính đến năm 2087, mỗi giải thưởng có trị giá 1 triệu USD/hạng mục giải thưởng."/.

Trần Minh