T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3