Vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Hôm nay 06/6, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Hội thảo là hoạt động quan trọng Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, Quảng Trị (06/6/2023 - 06/6/2023) và hướng tới kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023). Đây cũng là lần đầu tiên có một Hội thảo riêng về vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được tổ chức ở quy mô cấp Bộ.

z4408785153086-b39c6c29b2d070956758af0f563b9ef1-1686039934.jpg
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Đoàn Thuận)

Tham dự Hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, một số Bộ, ban ngành Trung ương, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở các Học viện, các trường Đại học; các nhân chứng lịch sử và các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo một số địa phương trong nước; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí.

z4408785141532-160dc3f77961f8dc887403aa9b025d6a-1686040052.jpg
Các đồng chí Chủ trì Hội thảo Khoa học (Ảnh: Đoàn Thuận)

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học, các tham luận khoa học đã tập trung vào 4 vấn đề chủ yếu gồm:

Thứ nhất: Khẳng định tính tất yếu về sự ra đời và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thứ hai: Làm rõ những dấu ấn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Thứ ba: Làm rõ những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với những hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Thứ tư: Phát huy truyền thống cách mạng và giá trị Khu du tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xây dựng Quảng Trị văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Hội thảo là hoạt động quan trọng Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, Quảng Trị và hướng tới kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên có một Hội thảo riêng về vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tổ chức ở quy mô cấp Bộ.

Thông qua Hội thảo, nhằm làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khẳng định giá trị lịch sử của Khu di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí kiên cường của dân tộc đối với các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời, cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh để xây dựng đất nước và tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

z4408818586979-cd2f8d081ec4c262aba0259adcb10474-1686040102.jpg
z4408818558881-a471da99360d6b8fe166890d19e1a57a-1686040128.jpg
z4408818631192-0b190a0fe9b76299cf89905e6b1cf9a3-1-1686040158.jpg
z4408785219894-2062e41dc705d2206dff91458181775f-1686040175.jpg
z4408785201165-f9f0905d0624440424f3e25b54067fbe-1686040194.jpg
z4408818598771-f5a6511877e684b8be49de99e66791fc-1686040238.jpg
Không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Ảnh: Đoàn Thuận)

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Lê Quang Tùng – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong những năm 1969 -1975, đặc biệt là trong gần 3 năm Chính phủ lâm thời đóng trụ sở tại miền đất Cam Lộ, Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, Hội thảo đã làm rõ bối cảnh lịch sử, những yếu tố địa chính trị, kinh tế, quân sự và giá trị truyền thống của vùng đất và con người Quảng Trị dẫn đến việc thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được lựa chọn đóng Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để tiếp tục chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị trong việc quyết định thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và khẳng định vai trò và những hoạt động của Chính phủ lâm thời trên các lĩnh vực chủ yếu.

Hội thảo cũng đã nêu bật những đóng góp của quân và dân Quảng Trị trong việc bảo vệ trụ sở của Chính phủ trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ông Lê Quang Tùng khẳng định, tỉnh Quảng Trị đã và đang có nhiều nỗ lực để phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát huy truyền thống cách và lịch sử vẻ vang của vùng đất Quảng Trị trung dũng, kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tạo ra những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhờ vậy, sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng 190 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần; tổng thu ngân sách địa phương tăng hơn 300 lần so với năm 1989. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng luôn được thực hiện chu đáo, kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: “Có nhiều ý kiến tâm huyết đã gợi mở rằng, Quảng Trị là tỉnh có 475 di tích lịch sử, cách mạng, trong đó có di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nếu khơi dậy và phát huy được tiềm năng của các giá trị di tích lịch sử, cách mạng, gắn với du lịch về nguồn, du lịch tâm linh sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hiện nay, Quảng Trị đang chuẩn bị các điều kiện hướng tới tổ chức Lễ hội vì Hòa bình, kết nối những giá trị lịch sử truyền thống với những giá trị hiện đại nhằm xây dựng Quảng Trị trở thành thương hiệu riêng của vùng đất thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất của nhân dân Việt Nam”.

Thành công của hội thảo sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; là dịp để củng cố, bồi đắp thêm về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và quyết tâm phấn đấu xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trước đó, ngày 03/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thống nhất đề xuất của UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) về việc bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng khoảng 10 phút tại Lê kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam diễn tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào ngày 10/6 tới đây.

Đoàn Thuận