7 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 77,5% dự toán

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước (NSNN), tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, trong quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, Bộ đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. 

Đến hết tháng 7, có 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), trong đó, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ.

thue-covy-1660189627.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cũng cho biết, có 3 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân đạt 90,1%, các khoản thu về nhà, đất (đạt 95,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 93,4%. Còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường đạt 54% và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 54,4%. 

Có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt từ 58% dự toán trở lên; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ước đạt hơn 70% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý có 3 khoản đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về nhà, đất và thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Ước tính cả nước có 45 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ.

Tổng chi Ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 57,4% dự toán; chi thường xuyên ước đạt gần 53,5% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ Ngân sách nhà nước.

Phương Ly (t/h)

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/7-thang-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-775-du-toan-a8511.html