Quyết tâm bứt phá, về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, đặt quyết tâm bứt phá, về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

bt-1708711643.JPG
Nhiều hoạt động ra quân đầu năm của các cấp, ngành tại huyện Kon Rẫy.

Trong 2023, dựa trên các chỉ tiêu đạt được, có thể thấy tình hình kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bước ngoạt trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt 442.007 triệu đồng (đạt 129,7% kế hoạch); hộ nghèo còn 776 hộ (đạt tỷ lệ 10,28%, giảm 6,6% so với cùng kỳ); tổng diện tích gieo trồng đạt 13.036 ha (100,6% kế hoạch); chăn nuôi phát triển hiệu quả, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 121.759 con (102% kế hoạch); diện tích nuôi trồng thủy sản 61,8 ha (101% kế hoạch)...

Trong 2024, huyện Kon Rẫy đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,6%/năm (theo chuẩn nghèo mới); đạt chuẩn thêm 2 tiêu chí huyện nông thôn mới và có thêm 6 thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS.

Huyện Kon Rẫy đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông lâm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”./.

 

Nguyễn Thuyết

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/huyen-kon-ray-dat-nhieu-nhiem-vu-quan-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-a21947.html