Thanh Hóa: Xử lý tàu cá vi phạm quy định về khai thác thuỷ sản

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, số tàu quá hạn đăng kiểm còn 500 tàu, chiếm 27,3% tổng số tàu cá thuộc diện đăng kiểm.

istockphoto-1185434268-612x612-1708606715.jpg
Cơ quan chức năng ở tỉnh Thanh Hóa sẽ kiên quyết xử lý những tàu cá không có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thuỷ sản

Trong thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch, trên biển về chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đặc biệt là quy định về duy trì thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Kiên quyết không cho tàu cá đi hoạt động trên biển khi không đảm bảo trang thiết bị, thủ tục giấy tờ theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá, tính đến ngày 16/2/2024, toàn tỉnh Thanh Hoá có 5.993 tàu cá khai thác hải sản. Các tàu cá khai thác hải sản còn tồn tại những hạn chế như: Còn một số chủ tàu/thuyền trưởng chưa ghi hoặc chi chưa đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản; một số tàu cá trên 15m không vào cảng cá chỉ định bốc dỡ sản phẩm, hàng hoá theo quy định và chưa thường xuyên duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, số tàu quá hạn đăng kiểm còn 500 tàu, chiếm 27,3% tổng số tàu cá thuộc diện đăng kiểm, trong đó có 3 tàu ở huyện Nga Sơn, 67 tàu ở huyện Hậu Lộc, 16 tàu ở huyện Hoằng Hoá, 57 tàu ở TP Sầm Sơn, 104 tàu ở huyện Quảng Xương và 253 tàu ở thị xã Nghi Sơn.

Còn 48 tàu có chiều dài 12m trở lên hết hạn hoặc chưa có giấy phép khai thác thuỷ sản; 66 tàu có chiều dài từ 15m trở lên chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm...

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, lập danh sách tàu cá không có đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thuỷ sản và tàu cá đã cấp phép khai thác thuỷ sản, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để có cơ sở điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản năm 2024; đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU../.

 

Sông Lô

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/thanh-hoa-xu-ly-tau-ca-vi-pham-quy-dinh-ve-khai-thac-thuy-san-a21926.html