Dẫn đầu thị phần tư vấn phát hành trái phiếu, TCBS báo lãi nghìn tỷ

Trong quý III/2023, doanh thu mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu của TCBS tăng 118% so với cùng kỳ, đóng góp 793 tỷ đồng vào tổng doanh thu hoạt động của TCBS, tương ứng chiếm gần 47%.

tcbs-1697585771.png
TCBS báo lãi trước thuế quý III đạt 1.148 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 và lũy kế 9 tháng năm 2023.

Theo đó, trong quý III, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 94% so với quý III/2023 và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu mảng môi giới đạt 160 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới chứng khoán của TCBS tiếp tục duy trì vị trí thứ 4 với 6,8%, tăng 1,29% so với quý II/2023. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TCBS có sự gia tăng mạnh về thị phần so với quý liền trước.

Doanh thu mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 424 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với quý II/2023 và 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu mảng ngân hàng đầu tư đạt 325 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2023, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với 63% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu quý III của TCBS với 793 tỷ đồng, tăng 118% so với quý III/2022. Quý vừa qua, doanh số phân phối trái phiếu bán lẻ sơ cấp của TCBS tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 12.000 tỷ, tăng 71% so với quý II/2023.

tcbs-1-1697585771.png
Nguồn: TCBS.

Chi phí hoạt động quý III của doanh nghiệp ở mức 146 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu hẹp 67% chi phí kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 76%, lên mức 295 tỷ đồng.

Với doanh thu từ mảng trái phiếu tăng mạnh, TCBS báo lãi trước thuế quý III đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 108% so với quý liền trước và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, công ty đạt hơn 2.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 7% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

tcbs2-1697585771.png
Nguồn: TCBS.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của TCBS đạt 38.392 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối quý II và tăng 33% so với cuối quý III/2022. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 12.827 tỷ đồng, tăng 26% so với cuối quý II/2023.

Tài sản tài chính (bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ tiền gửi và chứng chỉ quỹ) đến cuối quý III đạt 16.612 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm cuối quý II.

Trong quý III/2023, TCBS đã phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, nâng tổng số dư nợ trái phiếu tại 30/9/2023 lên 1.289 tỷ đồng, tăng 118% so với cuối quý trước. Dư nợ vay đạt 13.142 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý II/2023.

Đến cuối quý III/2023, tổng nợ phải trả của TCBS là 15.432 tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước nhưng giảm 15% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9 đạt 22.960 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối quý II. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) duy trì lần lượt ở mức 12% và 6% so với quý trước.

Hoàng Hà

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/dan-dau-thi-phan-tu-van-phat-hanh-trai-phieu-tcbs-bao-lai-nghin-ty-a19642.html