Nghệ An thông qua Dự thảo Quy hoạch huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Trong phiên họp thường kỳ hôm qua (29/5), UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua Dự thảo Quy hoạch huyện Diễn Châu thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

z3923312772903-caefa10716eb2accedad8a8cb145f1c5-1685373318.jpg
Theo đề án quy hoạch Diễn Châu sẽ trở thành đô thị loại III vào năm 2030

Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Diễn Châu được xác định là trọng tâm phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2030, phát triển huyện Diễn Châu trở thành thị xã với các định hướng chiến lược phát triển chính: Tập trung nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu; từng bước xây dựng Diễn Châu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn của tỉnh. Phát triển huyện Diễn Châu trở thành thị xã, đô thị loại III vào năm 2030; xúc tiến phát triển hoàn thiện các khu công nghiệp (KCN) tập trung: KCN Thọ Lộc, KCN Diễn Quỳnh, cụm công nghiệp (CCN) Diễn Hồng, CCN Tháp - Hồng - Kỷ, CCN Diễn Thắng, CCN Đồng - Thái. Phát triển mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng (biển Diễn Thành, Hòn Câu, Cửa Hiền), du lịch sinh thái (hồ Xuân Dương, Safary Diễn Lâm); du lịch văn hóa lịch sử (quần thể văn hóa, lịch sử đền Cuông, chùa Cổ Am…). Khai thác, nuôi trồng với chế biến thủy hải sản, ưu tiên khai thác xa bờ, quy hoạch và xây dựng khu chế biến hải sản sạch tập trung.

Do đó, để phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Dự thảo Quy hoạch huyện Diễn Châu định hướng hình thành thị xã Diễn Châu (đô thị loại III) và là một trong 06 đô thị chủ đạo của tỉnh Nghệ An; nằm trong 03 hành lang kinh tế của tỉnh (Quốc lộ 1- ven biển, cao tốc; Quốc lộ 7; Quốc lộ 48); dự kiến có các dự án có tính động lực như: Khu đô thị, du lịch sinh thái, thể thao sân golf xã Diễn Trung; Khu du lịch sinh thái, thể thao sân golf Hồ Xuân Dương tại xã Diễn Phú; Khu du lịch sinh thái, thể thao sân Golf Đồng Ghềnh, điện gió ngoài biển Diễn Châu, khu công nghiệp Thọ Lộc (VSIP)…

nghe-an-1685408120.jpg
Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu)

Cũng theo Dự thảo, huyện Diễn Châu sẽ được quy hoạch thành 02 vùng phát triển. Vùng phía Bắc gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu, các xã Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Tháp,…. Tổng diện tích 19.531,70 ha (63,65%), dân số hiện trạng là 249.111 người.

Vùng phía Bắc được chia thành 02 tiểu vùng. Tiểu vùng 1: Nằm phía Tây đường cao tốc Bắc Nam, với trung tâm là phát triển đô thị Diễn Đồng và đô thị sinh thái Diễn Lâm làm hạt nhân. Trọng tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Tiểu vùng 2: Nằm phía Đông đường cao tốc Bắc Nam, với trung tâm lấy đô thị Phủ Diễn và Yên Lý làm hạt nhân. Trọng tâm phát triển đô thị dịch vụ, thương mại gắn với du lịch sinh thái biển.

Vùng phía Nam gồm 8 xã phía Nam của huyện: Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Thịnh (6 xã thuộc khu kinh tế Đông Nam cũ) và 2 xã Minh Châu, Diễn Lợi (khu kinh tế Đông Nam mở rộng). Tổng diện tích: 11.159,19ha (36,35% ), dân số hiện trạng là 71.268 người.Trong dự thảo Quy hoạch định hướng phát triển 04 đô thị: Đô thị Phủ Diễn (thị trấn Diễn Châu hiện hữu và vùng phụ cận), đô thị Yên Lý, đô thị Đồng Thái và đô thị Minh Châu.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh thống nhất thông qua Dự thảo Quy hoạch, giao Sở Xây dựng rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quốc Cường

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/nghe-an-thong-qua-du-thao-quy-hoach-huyen-dien-chau-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-a16222.html