Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 vi phạm công bố thông tin

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Vina2 (Công ty Vina 2; HNX: VC2) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt số tiền 245 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Vina 2 bị phạt tiền 60 triệu đồng do: công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Thông báo doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022, Thông báo ngày 17/6/2021 điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) 116/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021 về kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch giải ngân tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021, Cung cấp thông tin ngày 14/9/2021 về thành viên HĐQT mới.

Công ty bị xử phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Đó là các thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty Vina 2 có phát sinh giao dịch với người có liên quan bao gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và dịch vụ đô thị Vina2, Công ty CP Điện nước và phòng cháy chữa cháy Vina2. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty Vina 2 không trình bày giao dịch giữa công ty với người có liên quan nêu trên. Đặc biệt, Công ty Vina2 cũng không trình bày thông tin về thành viên hội đồng quản trị độc lập, thành viên hội đồng quản trị không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022.

pc-1672461022.jpg
Phối cảnh Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ VC2 Golden Silk do Công ty Vina2 làm chủ đầu tư. (Ảnh: Vina2)

Thêm vào đó, công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: trong năm 2020, 2021, Công ty Vina2 thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ đô thị Vina2, Công ty CP Điện nước và phòng cháy chữa cháy Vina2, Công ty CP Đầu tư MST, Công ty CP Đầu tư bất động sản Đô Thành, Công ty CP Đầu tư Đức Trung, ông Nguyễn Huy Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Nguyễn Việt Cường - Tổng giám đốc, Đỗ Trọng Huân - Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Hoa – vợ ông Đỗ Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tuy nhiên chưa thông qua hội đồng quản trị.

Thậm chí, công ty còn cung cấp khoản vay đối với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông của công ty: Trong năm 2021, Công ty Vina2 cho vay 125 tỷ đồng đối với Công ty CP Đầu tư bất động sản Đô Thành là bên liên quan của ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông của công ty.

Tổng hợp các vi phạm trên, Công ty Vina2 bị xử phạt số tiền 245 triệu đồng.Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 có địa chỉ tại Tầng 2 - 4, tòa nhà B - KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Tiền thân là Trung đoàn bộ đội 247 anh hùng, được chuyển sang dân sự thành Công ty Xây dựng Xuân Hoà do Bộ Xây dựng thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1970. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Văn Minh

Link nội dung: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/cong-ty-cp-dau-tu-va-xay-dung-vina2-vi-pham-cong-bo-thong-tin-a12262.html